Nyhet

Stort intresse för GR:s första utbildning i generativ AI

Den utbildning om generativ AI som GR genomförde i början av december var fullbokad och fler är inplanerade. Tillsammans med medlemskommunerna jobbar GR även strategiskt med AI och genomför en förstudie som handlar om hur man kan använda AI för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning i välfärden.

Illustrationen är AI-genererad

AI som assistent – inspiration och konkreta verktyg. Det var titeln på förra veckans uppskattade utbildning.

– Intresset är stort för detta aktuella ämne och det var roligt att ta del av deltagarnas engagemang och nyfikenhet när det gäller hur AI kan användas i arbetet, säger Patrick Gruczkun som är utbildningsledare på GR.

Utbildningen hade ett praktiskt fokus där syftet var att ge deltagarna insikt i hur generativ artificiell intelligens, särskilt ChatGPT, kan vara en värdefull resurs i det dagliga arbetet. Utbildningen gav grundläggande kompetens i att använda ChatGPT och många exempel på hur detta och andra AI-verktyg kan användas i det vardagliga arbetet. Deltagarna fick även testa att genomföra realistiska arbetsuppgifter och reflektera över styrkor och svagheter med AI i arbetet och hur AI kan forma arbetet i framtiden.

Sagt om utbildningen AI som assistent

”TACK! Är ännu mer taggad på att lära mig mer om AI:s möjligheter.”

”Nu förstår jag bättre hur stort detta är/kommer bli.”

”Kunde redan en hel del om generativ AI men fick absolut en hel del nya tips också.”

”Stort tack för idag, bra utbildning med blandning av teori, exempel och praktik!”

GR anordnar regelbundet utbildningar, seminarier och konferenser för kommunernas anställda och politiker. Kursutbudet utformas alltid utifrån de behov som finns i medlemskommunerna och just nu är intresset för generativ AI och behovet av kompetensutveckling inom området stort.

AI och kompetensförsörjning

På uppdrag av kommundirektörerna i de 13 medlemskommunerna ska GR och kommunerna tillsammans genomföra en förstudie som handlar om AI och kompetensförsörjning. Syftet är att utforska om och i så fall hur AI kan vara en del i arbetet med att möta de stora utmaningar i fråga om kompetensförsörjning som kommunerna står inför. Syftet är bland annat få överblick över nationella initiativ, hitta de lokala perspektiven samt formulera konkreta insatser.

Några begrepp

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) är en chattrobot eller virtuell assistent, som har tränats på en stor mängd data inom många olika kunskapsområden. ChatGPT är exempel på generativ AI. Den kan användas för att generera texter av olika slag, besvara faktafrågor, komponera musik, felsöka datorprogram med mera. ChatGPT kan uttrycka sig välartikulerat på ett människoliknande sätt på många olika språk. Dess ojämna faktamässiga noggrannhet identifierades dock tidigt som en betydande nackdel.

Källa: Wikipedia

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Uppdaterad