Nyhet

Välfärdsteknik: Delegation från Sydkorea besökte AllAgeHub

Ett 20-tal representanter för lokala och regionala myndigheter runtom i Sydkorea besökte i förra veckan GR och AllAgeHub. De ville veta allt om hur AllAgeHub arbetar med välfärdsteknik.

Marina Johansson (S), ordförande i GR:s beredningsgrupp social välfärd hälsade välkommen tillsammans med Gitte Caous, GR:s förbundsdirektör.

Marina beskrev de demografiska utmaningar som Sverige står inför fram till 2030: Antalet personer över 80 år kommer att öka markant men det sker inte någon nämnvärd ökning av personer i arbetsför ålder.

– Samtidigt har vi under många år i Göteborgsregionen och övriga Sverige haft svårt att locka arbetskraft som vill arbeta inom vård och omsorg. För varje sommar som går blir det till exempel allt svårare att hitta sommarvikarier, sa Marina.

Kompetensförsörjning är inte heller ett problem som är unikt för vård och omsorg.

– Detta gör att behovet av innovativa lösningar, inklusive digitalisering och välfärdsteknik, har blivit alltmer påtagligt. Vi behöver tänka nytt, hitta innovativa lösningar och göra annorlunda. Men vi måste även se till att alla som kan få ett jobb också får det, att vi erbjuder rätt utbildningsinsatser och en bra arbetsmiljö. En annan utmaning är att mycket arbetstid går åt till administration. Dessutom ökar kraven på vård och omsorg, befolkningen förväntar sig en viss nivå av service, sa Marina.

Det är mot den här bakgrunden man ska se AllAgeHub, som är ett samarbete mellan offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och akademi. Projektet finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 kommunerna i Göteborgsregionen.

Målet är att främja införandet av välfärdsteknik som möter behoven hos slutanvändare, inklusive äldre individer, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal.

AllAgeHub har skapat en användardriven testbädd som syftar till att testa välfärdsteknik utifrån användarnas behov. Teamet från AllAgeHub berättade att man använder en slags omvänd testlogik där utgångspunkten är att identifiera behoven hos slutanvändarna och matcha dem med näringslivets lösningar. AllAgeHub ska fungera som en bro mellan olika sektorer, med fokus på kommunernas och civilsamhällets behov å ena sidan och de lösningar som näringslivet erbjuder å den andra. Konkret sker detta på flera olika sätt.

Man jobbar bland annat med en digital matcharena, där de behov som kommunerna identifierat matchas med näringslivets välfärdstekniska lösningar. Om det uppstår en matchning kan det leda till test av välfärdsteknik.

AllAgeHub har också skapat WebbExpo Välfärdsteknik Länk till annan webbplats., som erbjuder omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling. Syftet är att underlätta för användare, både invånare och offentliga verksamheter, att få kontakt med leverantörer.

Man erbjuder även mindre utställningar som visas fysiskt på plats (Miniexpo), som riktar sig till civilsamhället. Syftet är bland annat att ge ökad kunskap om välfärdsteknik. Här kan besökare prova på olika tekniska lösningar och få information om hur de kan användas i verkligheten.

Vill du veta mer?

AllAgeHubs webbplats Länk till annan webbplats.

Interaktiv presentation om AllAgeHub Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad