Nätverk

Nätverket för chefer inom funktionsstöd

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Taija Tuomilehto Holmberg

Ale

Åsa Wallin

Alingsås

Carina Håberg

Göteborg

Christina Dyhre Edvardsson

Göteborg

Diana Soto de la Fuente

Göteborg

Daniel Gustavsson

Göteborg

Helena Wikman Ericson

Göteborg

Karin Lindell

Härryda

Diana Brovall

Kungsbacka

Jessica Rönnerfors

Kungsbacka

Carina Winkler Keithsdotter

Kungälv

Angelica Bron

Lerum

Christian Sandgren

Lerum

Camilla Karlsson

Lilla Edet

Emma Granhage

Mölndal

Göran Hjertstrand

Mölndal

Petra Runevik

Partille

Anders Haag

Stenungsund

Lilian Hansson

Tjörn

Gunilla Eliasson

Öckerö

Nicholas Singleton

Göteborgsregionen (GR)

Cecilia Axelsson

Göteborgsregionen (GR)

Anjelica Hammersjö

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I fokus

Mötestider 2024

9 februari

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen

22 mars

Tid: 08:30-11:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Gemensamt möte med IFO-chefsnätverket

31 maj

Tid: 08.30–12.00
Plats: Göteborgsregionen

13 september

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

18 oktober

Tid: 09.00–15.00
Plats: Göteborgsregionen

Gemensamt möte med IFO-chefsnätverket

29 november

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams


Mötesplats Funktionsstöd

För dig som arbetar inom verksamhet Funktionsstöd

Uppdaterad