Nätverk

Nätverket för chefer inom funktionsstöd

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Taija Tuomilehto Holmberg

Ale

Eva Emanuelsson

Alingsås

Åsa Wallin

Alingsås

Carina Håberg

Göteborg

Diana Soto de la Fuente

Göteborg

Daniel Gustavsson

Göteborg

Helena Wikman Ericson

Göteborg

Karin Lindell

Härryda

Diana Brovall

Kungsbacka

Jessica Rönnerfors

Kungsbacka

Carina Winkler Keithsdotter

Kungälv

Angelica Bron

Lerum

Christian Sandgren

Lerum

Camilla Karlsson

Lilla Edet

Göran Hjertstrand

Mölndal

Petra Runevik

Partille

Veronica Strömsten

Partille

Anders Haag

Stenungsund

Lilian Hansson

Tjörn

Angelica Francisca

Öckerö

Nicholas Singleton

Göteborgsregionen (GR)

Cecilia Axelsson

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

I fokus

Mötestider 2023

27 januari

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

24 mars

Tid: 09.00–15.00
Plats: Göteborgsregionen

Gemensamt möte med IFO-chefsnätverket

12 maj

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

1 september

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

20 oktober

Tid: 09.00–15.00
Plats: Göteborgsregionen

Gemensamt möte med IFO-chefsnätverket

1 december

Tid: 08.30–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams


Mötesplats Funktionshinder

För dig som arbetar inom verksamhet Funktionshinder

Uppdaterad