Nyhet

Välfärdsteknik: Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd

GR:s 13 medlemskommuner har gått samman för att finansiera ett resursteam som ska stödja verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknik inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg.

Syftet är att kommunerna bättre ska kunna ta tillvara välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vård, omsorg och sociala insatser.

Arbetet kommer bland annat att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts inom AllAgeHub, som är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster. Inom ramen för AllAgeHub samverkar samtliga GR:s medlemskommuner, samt en rad representanter från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Under hösten 2023 kommer arbetsformerna för det nya uppdraget att arbetas fram i nära dialog med kommunerna i Göteborgsregionen.

Resursteamet placeras på GR och uppdraget sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2026.

Läs mer Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad