Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många arbetsgivare i Göteborgsregionen. Både i den privata och den offentliga sektorn råder en kompetensbrist som väntas öka de kommande åren. En bra balans mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden är en förutsättning för tillväxt och möjligheten att ge god samhällsservice.

Globalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och digitalisering påverkar arbetsmarknaden, inte bara i Göteborgsregionen utan i hela Sverige. En del yrken försvinner, andra tillkommer. Många förändras innehållsmässigt. Coronapandemin har medfört stora utmaningar och förändringar på arbetsmarknaden.

I vissa branscher ökar arbetslösheten. Andra branscher har stora behov av att rekrytera. Det finns alltså en utmaning i att skapa en balans på arbetsmarknaden. I kommunerna är tillgången till rätt kompetens avgörande för utbudet av välfärdstjänster. Inom näringslivet har branscher som handel, besöksnäring, transport, fordon och teknik redan idag ett stort och växande kompetensbehov.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Genom GR har kommunerna i Göteborgsregionen bildat flera kompetens- och branschråd, där även företrädare för företag och utbildningsanordnare ingår. Kompetens- och branschråden tar gemensamt initiativ till olika utvecklingsinsatser för att möta utmaningarna. Bland annat är det viktigt att utbildningar matchas mot det regionala arbetslivets behov.

Eftersom arbetslivet förändras snabbt behöver befintlig personal få kontinuerlig kompetensutveckling. Genom GR har medarbetare och chefer i kommunerna tillgång till ett stort antal kurser, seminarier och konferenser.

De utmaningar som kommunerna står inför ställer krav på förnyelse. Genom GR driver kommunerna olika projekt, bland annat för att ta tillvara digitaliseringens fördelar.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning:

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Uppdaterad