Arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig både för individer och samhälle. Att ha ett arbete innebär för de flesta en ekonomisk trygghet och en känsla av att höra till. Människor behöver också ha den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar men även kommunerna har ett stort intresse av att hålla nere arbetslösheten. Hög sysselsättning bidrar till ett socialt hållbart samhälle, stabila skatteintäkter och gör att kommunernas kostnader för bland annat ekonomiskt bistånd minskar. Kommunerna driver därför egna arbetsmarknadsverksamheter.

Utmaningen är att skapa en balans på arbetsmarknaden, så att de som saknar jobb har den kompetens som arbetsgivarna behöver. Arbetsmarknaden har förändrats i och med att den digitala transformationen går snabbare än väntat.

Utöver detta håller den nationella arbetsmarknadspolitiken på att reformeras. Bland annat ska arbetsmarknadsinsatser i allt större utsträckning ges av fristående aktörer. Det påverkar kommunernas roll.

Så gör samarbetet i GR skillnad

GR arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat. Det handlar bland annat om att kommunernas kompetens ska tas tillvara när den nationella arbetsmarknadspolitiken förändras. GR arbetar också strategiskt för att stärka samverkan med Arbetsförmedlingen. En av insatserna rör så kallade jobbspår som vänder sig till människor som står långt från arbetsmarknaden.

I Västra Götaland finns en unik samverkan kring validering. Validering Väst utvecklar och sprider modeller som synliggör kompetens, förkortar individers utbildningstid och identifierar deras behov av kompletterande kunskaper

Genom GR driver kommunerna olika projekt för nyanlända bättre ska kunna etablera sig i samhället. GR samordnar också de yrkesutbildningar med språkstöd som erbjuds i regionen.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad inom arbetsmarknad:

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad