Samhällsbyggnad

Göteborgsregionen växer. Det ökar behovet av att samordna den fysiska planeringen för bostadsbyggande, näringslivsetableringar och infrastruktur. Samtidigt krävs ökad samverkan inom regionen för att invånare och besökare ska kunna njuta av hav, skog och sjöar även i framtiden.

Hur vi bygger samhällen har stor inverkan på klimat och miljö. För att nå en långsiktigt hållbar regional planering gäller att rätt satsning görs på rätt plats. Det är en utmaning i en expansiv storstadsregion där många faktorer påverkar slutresultatet. Förtätning i stationsnära områden kan till exempel stötta målet hållbart resande men andra behov som grönstruktur, klimatanpassning och social hållbarhet behöver också vägas in.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Genom samarbetet i GR utvecklar kommunerna gemensamt kunskap, överenskommelser och en rad användbara tillämpbara planeringsverktyg utifrån en gemensam strukturbild där storstaden är navet med fem huvudstråk som strålar norrut, österut och söderut. Gröna kilar mellan stråken ger, precis som tillgången till kusten och Göta älv, naturupplevelser för invånarna men även utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

GR driver forskningsprojekt och tar fram planeringsunderlag som de enskilda medlemskommunerna ibland saknar möjlighet att utveckla på egen hand eller som helt enkelt bara blir bättre av att vi arbetar tillsammans. Målet är hållbara strukturer och en klok regional planering.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad inom samhällsbyggnad:

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Mer om vår verksamhet

Arbetar du med fysisk planering?

Här hittar du metoder, verktyg, överenskommelser och andra underlag

Relaterat material

Uppdaterad