Klimat och miljö

Miljöutmaningarna är många i en växande storstadsregion. Det gäller inte minst de utmaningar som klimatförändringarna skapar. Genom GR kan kommunerna ta ett helhetsgrepp. Det gemensamma arbetet gynnar dagens invånare och framtida generationer vilket stärker regionens attraktivitet.

Klimatet är under förändring. Det kommer att leda till mer regelbundna översvämningar, högtryck såväl som torka, skogsbränder och brist på dricksvatten - vilket i sin tur påverkar samhället och dess invånare.

Så gör samarbetet i GR skillnad

I Göteborgsregionen möter kommunerna med gemensamma krafter behovet av kunskap, överenskommelser och verktyg för att klara klimatförändringarna.

Det gäller inte minst storstadsregionens speciella utmaningar där det är nödvändigt att skapa system för hållbara resor och transporter med lägre utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

GR driver forskningsprojekt och tar fram verktyg och planeringsunderlag för de 13 medlemskommunerna. Samarbete mellan kommuner är naturligt eftersom miljöproblem, vattenförsörjning och pendlingsstråk ofta sträcker sig över kommungränser. GR administrerar också Göteborgsregionens Luftvårdsprogram, vattenvårdsförbunden för till exempel Göta älv och Bohuskusten liksom kalkningen i regionen.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad för klimat och miljö:

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Mer om vår verksamhet

Arbetar du med fysisk planering?

Här hittar du metoder, verktyg, överenskommelser och andra underlag

Relaterat material

Uppdaterad