Styrande dokument och avtal

Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan till 2030

Hur kan vi göra avfallshanteringen bättre? Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tillsammans med de 13 medlemskommunerna utvecklat en gemensam regional avfallsplan för åren 2021–2030.

Den regionala avfallsplanen beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2030.

Det är en utmaning i en tillväxtregion. Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar? Det handlar inte bara om att hantera det uppkomna avfallet utan också i högsta grad om mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och nedskräpning. Därför drivs också flera projekt som stöttar målen.

Berör flera målområden

Avfallsplanen berör följande områden:

  • Förebyggande av avfall
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Avfallet i fysisk planering
  • Användarfokus
  • Nedskräpning

Gemensamma planer sedan 2011

En avfallsplan är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas. GR har samordnat de tretton medlemskommunernas avfallsplaner sedan 2011 (tidigare avfallsplanen hette A2020 Pdf, 2 MB.).

Den nuvarande planen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030” gäller från och med 2021.

Den nya avfallsplanen tar också hänsyn till globala, nationella och regionala överenskommelser som FN:s globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats., Sveriges miljömål Länk till annan webbplats., Naturvårdsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats. och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Länk till annan webbplats.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Göteborgsregionen (GR) har tagit fram rapporten som sedan har antagits av de13 medlemskommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö

Avfallsplanen Göteborg minskar avfallet

Uppdaterad