Rapport

Aktivitet och självständighet – om vardagsrehabilitering

Ett studiematerial för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar närmast de personer som bor i ett permanent boende (hemma eller på ett särskilt boende). 

Målet med det här studiematerialet är att öka förståelsen för vårdtagarens behov av meningsfullt innehåll i vardagen, att reflektera gemensamt över vårt förhållningssätt i arbetet samt att fördjupa kunskapen om vardagsrehabilitering.

Målgrupp för studiematerialet

Studiematerialet är tänkt att användas i studiecirklar och är främst riktat till undersköterskor och vårdbiträden som arbetar närmast de personer som bor i ett permanent boende, alltså hemma eller på ett särskilt boende. Det är fullt möjligt att blanda personermed flera olika yrken i cirklarna. Exempel på andra tänkbara yrken är biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal, som också är viktiga personer i arbetet med vardagsrehabilitering.

Upplägg

Materialet är uppbyggt så att det i princip skall kunna läsas gemensamt när gruppen träffas. Fallbeskrivningarna kan läsas högt och gruppen väljer själv vilka diskussionsfrågor som används. Ett tips är att först läsa igenom alla frågorna innan gruppen enas om vilka frågor som ska diskuteras.

Faktarutorna är på så sätt det enda som behöver läsas in mellan träfarna.

Materialet innehåller flera tips om hur en givande studiecirkel gemensamt kan skapas av gruppens medlemmar och samtalsledaren.

Studiematerialet har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Rebecka Arman

Publiceringsår

Mars 2005

Uppdaterad