Rapport

Att genomföra kommunala och regionala innovationsresor

Projektet Social innovation i samhällplanering etablerade
innovationslabb på två nivåer: fem kommunala och ett regionalt. Erfarenheterna sammanfattas i slutrapporten.

Bilaga

Delrapport Förslag på indikatorer för socialt hållbar samhällsplanering Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektet, som pågick 2017 – 2019, finansierades genom Vinnovas utlysning Social innovation mot segregation.

Den övergripande målsättningen formulerades på följande sätt:

  • Stärka social sammanhållning och minska boendesegregationen i Göteborgsregionen
  • Öka tillgängligheten till den regionala bostadsmarknaden

Fem av GR:s medlemskommuner – Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund – involverades i innovationslabben. Det gav en möjlighet att pröva nya arbetsformer på områden som bostadsförsörjning, seniorperspektiv, markanvisning och ungas inflytande.

Ett konkret resultat från projektet är Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering.

I korthet

Författare

Magnus Johansson

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Social innovation i samhällsplanering

GR:s roll

Projektledning

Samarbetspartner

RISE Research Institutes of Sweden

Finansiär

Vinnova

Uppdaterad