Rapport

”Att möta det man möter” – diskoteksbranden på Backaplan

En antologi med erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg. Antologin innehåller bidrag från yrkespraktiker, som under två år arbetade med ett uppdrag utan givna mallar för hur det skulle utföras. 

Man kan se texterna som personalens ansträngning att ge svar på tre frågor:

  • Vad var det vi gjorde?
  • Hur gorde vi det?
  • Vad har vårt arbete betytt?

Stödcentrum efter branden

Efter diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg skapades fem stödcentra med tvärfacklig kompetens, som lokaliserades i anslutning till stadens ungdomsmottagningar.

Den allmänna uppgiften var att nå fram till drabbade med ett lämpligt erbjudande om hjälp, medverka som samordnare i samarbetet med andra berörda organisationer och inte minst se till att behålla engagemanget för de drabbade.

Omkring 20 personer anställdes i varierande tjänstekonstruktioner. Personalen rekryterades snabbt och de förde in en bred erfarenhet av ungdomsarbete, psykoterapi och socialt fältarbete.

En bärande tanke var att utforma stödinsatser tillsammans med människor som på ett eller annat sätt drabbades av brandkatastrofen. Det praktiska, vardagliga stödet var ofta okonventionellt sett med de profesionellas ögon men effektivt då det mötte ett formulerat behov.

"Att möta det man möter" – en professionell hållning

"Att möta det man möter" uttrycker en hållning som på ett uppenbart sätt placerar den drabbade människan i centrum, vilket ställde personalen inför helt nya uppgifter vars lösningar fick upptäckas eller uppfinnas. På det viset kan man säga att Stödcentrum var ett "innoationscentrum". Denna hållning till drabbade människor kommer fram på många olika sätt i de texter som personalen skrivit till denna antologi.

Antologins innehåll

Antologin ger en djup inblick i ur olika centrala delar i ett Stödcentrum fungerade, vilka uppgifter och dilemman man haft att handskas med och hur man hanterat dessa.

De olika texterna belyser en rad olika frågor och ämnen: Stödcentrums uppdrag och arbetsmetoder, några röster från en av Stödcentrums målgrupper – de så kallade där-ungdomarna som överlevde katastrofen, stöd till föräldrar som mist ett barn, erfarenheter av stödverksamhet med gruppmetoder, arbetmetoder som använts och utvecklats på Stödcentrum, teorier som kommit till användning i mötet med traumatiserade personer och grupper, hur personal påverkas av att arbeta nära traumatiserade männisor samt avslutningsvis tankar kring avveckling av Stödcentrum.

Detta är ett sammandrag av antologin. Den fullständiga boken finns inte att beställa längre men går att låna på bibliotek. Antologin har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Lars Rönnmark (red.)

Publiceringsår

2001

Uppdaterad