Artikel

Positiva reaktioner efter första omgången av Förälder på avstånd

I höst startar en ny omgång av utbildningen Förälder på avstånd – bättre stöd till placerade barns föräldrar. Där får deltagarna uppfräschade kunskaper om forskning samt möjlighet att utbyta erfarenheter från sitt yrkesutövande som innehåller, i många fall, svåra bedömningar. Vad tycker nuvarande deltagare om utbildningen?

Just nu pågår den allra första omgången av utbildningen ”Förälder på avstånd – bättre stöd till placerade barns föräldrar”. Utbildningen föddes ur GR-projektet Förälder på avstånd, som avslutades 2021.

Utgångspunkten i utbildningen är att föräldrar till barn i samhällsvård enligt lag har rätt till råd, stöd och annan hjälp från socialtjänsten. Trots detta saknas det fördjupad kunskap om hur föräldrar uppfattar insatserna. En viktig utgångspunkt i utbildningen är också att föräldrar – oavsett hur de lyckas med sitt föräldraskap – är viktiga för sina barn, oavsett om de återförenas eller förblir på avstånd.

Den här utbildningen har fokus på frågor som: Vad behöver föräldrar hjälp med? Av vem? Och hur går det med barnperspektivet om vi börjar fokusera på föräldrarna?

– Under utbildningen får deltagarna påfyllnad både av aktuell forskning och av exempel på hur de kan jobba på ett konkret sätt. Det är stort fokus på erfarenhetsutbyte, diskussion och att planera ett eget förbättringsarbete. Deltagarna får inventera hur de jobbar i sina respektive kommuner och arbeta med en plan över vad de vill förbättra, berättar Anna Melke, som var projektledare för Förälder på avstånd och som håller i utbildningen.

Jens Sohlberg, Towe Andersson och Josefin Petersson deltar i den utbildningsomgång som startade i våras och de tycker att det har varit givande. Läs några av deras tankar nedan.

Anmäl dig till nästa omgång av utbildningen

7 november 2024 startar nästa omgång av utbildningen Förälder på avstånd – bättre stöd till placerade barns föräldrar. Läs mer om innehållet och anmäl dig

Röster från tre deltagare

Jens Sohlberg, barnsekreterare på Vårgårda kommun

Varför deltar du i utbildningen?

– Vår chef har tagit del av projektet Förälder på avstånd och hon tyckte att det var ett bra projekt och ett bra material. Hon tyckte därför att vi ska delta i utbildningen för att se vad vi kan utveckla i vårt arbete i Vårgårda kommun.

Vad har du fått med dig från utbildningen hittills?

– Dels har det varit bra att diskutera skillnaderna mellan vad som är forskning, vad som är beprövad erfarenhet och vad som bara är en case study här och nu. Vi på socialtjänst har gått en akademisk utbildning men ofta blir det så att vi slutar med det akademiska när vi börjar jobba. Så det är positivt att vi fått chansen att ta tillbaka det akademiska. Vi måste värdera vår egen kunskap högre och testa den mot forskningen.

– Det här är en utbildning som säger att vi måste göra lite mer. Det är inte smidigt att jobba med våra frågor, men det blir bra resultat om vi anstränger oss. Många andra utbildningar fokuserar på att göra saker så enkelt som möjligt men vårt arbete kräver mycket – det är aldrig enkelt.

Jens Sohlberg

Josefin Petersson, förste socialsekreterare för barn och unga, Öckerö kommun

Josefin deltar i utbildningen tillsammans med flera kollegor: förutom Josefin även förste socialsekreterare på Vuxen, familjebehandlare och deras samordnare, samt deras barnsekreterare och familjehemssekreterare.

– Det här är ett jätteviktigt område som vi alla behöver samverka kring och utveckla. Till exempel frågan om umgänge, den är svår eftersom det inte finns specifika riktlinjer för umgänge utan det är hela tiden individuella bedömningar. Ofta när det gäller placeringar kan en förälder vara lite bortkopplad på grund av de svårigheter som finns, och då kanske man inte jobbar så aktivt med det fast man egentligen borde. En förälder kanske är väldigt krävande i kontakten, men här har vi pratat om att man behöver jobba proaktivt i stället och faktiskt erbjuda stöd och hjälp, i samarbete mellan familjebehandlare, barnsekreterare, arbetsledning och umgängesstödjare.

– Under utbildningen har vi fått lyssna till två föräldrar som berättat vad de har tyckt varit viktigt i kontakten med socialtjänsten. Det som sades var bland annat att de vill ha raka rör, att vi är tydliga gentemot dem med det vi ser som problem. Det tar vi verkligen med oss.

– Utbildningen har gett mycket. Det är positivt att den är uppdelad med tid mellan träffarna så vi hinner arbeta mellan tillfällena.

– Ett önskemål är att fler chefer går utbildningen. Det är viktigt med en blandning av alla yrkesrollerna.

Josefin Petersson

Towe Andersson, föräldrasekreterare på Marks kommun

Towe går just nu utbildningen ensam från sin kommun, men i höstens omgång kommer fler från hennes enhet att gå utbildningen.

– Jag har pratat för den här kursen för om vi ska få till förändrade arbetssätt måste vi vara fler än jag som är involverade i det. Det är viktigt för samverkan och insyn – vi i våra olika yrkesroller har olika ögon men vi behöver få ett gemensamt uttryck.

Vad har du fått med dig från utbildningen hittills?

– Jag har fått jättemånga idéer, men de är i första stadiet, jag behöver ut mer och informera och få fler ärenden för att se hur vi praktiskt ska gå till väga hos oss. Jag hoppas mycket på nu när de andra också ska gå att det blir en draghjälp.

–En sak jag tänkt på idag är att vi involverar familjehemssekreterarna för dåligt. Så mer involvering av dem behövs för att få in familjehemmen. Det är så viktigt med kommunikationen och samverkan, samsynen. Det är alltid lätt att man säger att ”den gör det, skolan gör inte det” och så vidare – vi behöver alla jobba tillsammans för barnets bästa.

Towe Andersson

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Uppdaterad