Rapport

Att organisera för lärande i äldreomsorg

Rapporten handlar om lärande inom äldreomsorgen och hur äldreomsorgen kan fungera som en lärande organisation. Den utgår från Göteborgs stads satsning på Kompetensstegen.

I rapporten diskuteras olika aspekter på lärande, med exempel hämtade från Göteborgs stads arbete med kompetensutveckling genom den nationella satsningen Kompetensstegen. Kompetensstegen var en treårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg gällande äldre.

Göteborgs stad ansökte om bidrag och beviljades medel till drygt 70 aktiviteter. De vände sig till FoU i Väst på GR för att få en vetenskaplig utvärdering av satsningen. Syftet var både att få ett utifrånperspektiv på hela satsningen och en vetenskaplig syn på effekterna. Målet var att få en samlad kunskapsbild om vilka angreppssätt som är mest framgångsrika för att möta befolkningens behov och på så sätt skapa miljöer för en lärande organisation.

Resultatet av utvärderingen visade att personalen var väldig nöjd med satsningen som helhet. Utvärderingen gav många beskrivningar om förändringar i de deltagande verksamheterna.

Kontakt

I korthet

Författare

Carina Löfström

Framtagen

2010

Uppdaterad