Rapport

Att samordna stöd – på lång sikt i Göteborg efter branden 1998

Om det långsiktiga arbetet efter diskoteksbranden på Backaplan. Skriften riktar sig till personal inom kommuner och regioner som kan beröras av krisarbete eller samordningsfrågor.

Denna skrift handlar om kunskaper och erfarenheter som utvecklats och kommit fram genom det stödarbete som samordades av Göteborgs Stad i anslutning till branden på Backaplan i Göteborg 1998.

I skriften intervjuas följande personer:

  • Göran Johansson, kommunalråd i Göteborg
  • Ingrid Larsson, biträdande stadsdirektör i Göteborg
  • Lars Lilled, Göteborgs stads samordnare för det långsiktiga stödarbetet till ungdomar och familjer efter branden
  • Iman Shakarchi, ordförande i föreningen för brandoffrens anhöriga, BOA, 2000-2003.
  • Bengt Staaf, samordnare för informationsfrågor hos poliksen i Västra Götaland

Skriften har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Ann-Sofie Magnusson

Publiceringsår

Januari 2005

Uppdaterad