Rapport

Att styra med tid – schabloner i hemtjänst och hemsjukvård

Göteborgsregionen, FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av medlemskommunerna gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård. Kartläggningen visar på skillnader mellan kommunerna.

I äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården är det vanligt med schabloner för tidsåtgång för de insatser som ges. FoU i Väst har gjort en kartläggning av schablontider i tio kommuner inom GR. Resultatet är sammanställt i rapporten Att styra med tid – kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård i tio GR-kommuner.

Kartläggningen visar att schablontiderna för många insatser kan variera stort mellan olika kommuner. Det gäller exempelvis städning, tvätt och hjälp med den personliga hygienen. Det är dock inte enkelt att jämföra schablonerna eftersom olika kommuner definierar insatserna på olika sätt.

– Resultatet kan tolkas som att det stöd som en individ får kan variera högst väsentligt beroende på i vilken kommun som individen bor. Min förhoppning är att denna kartläggning ska bidra till en ökad reflektion kring schablonernas nivåer och funktion. Allt fler kommuner säger att de arbetar enligt IBIC, det vill säga individens behov i centrum. Men är det verkligen möjligt att sätta individens behov i centrum och samtidigt använda strikta tidsschabloner för de insatser som ges, funderar Theresa Larsen, som är författare till rapporten.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Framtagen

2018

Uppdaterad