Rapport

Behovsanalys förskola

Branschråd förskola i Göteborgsregionen har beställt en behovsanalys av förskolans kompetensförsörjning. En projektgrupp har under december 2019 till mars 2020 genomfört intervjuer, workshops samt en enkät för att samla material till denna behovsanalys. Vidare genomfördes en begränsad omvärldsanalys.

Syftet med analysen är att identifiera förskolornas behov av kompetenser som inte tillgodoses i verksamheterna idag. Den ska också identifiera tänkbara målgrupper som skulle kunna täcka kompetensbehovet och utifrån det, på en övergripande nivå, identifiera möjliga utbildningar som kan leda fram till de kompetenser som det finns behov av.

Ytterligare ett syfte är att ge utbildningsanordnare som planerar att söka YH- utbildningar under 2020 en branschförankrad övergripande behovsanalys kring förskolan som kan användas som underlag för att utforma relevanta ansökningar som svarar mot verksamhetens behov.

Behovsanalysen ska också skapa förutsättningar för att branschrådet ska kunna arbeta vidare med ytterligare uppdrag kring kompetensförsörjningen utifrån framkomna resultat som inte relaterar direkt till yrkeshögskolan.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

Framtagen inom

Branschråd förskola

Uppdaterad