Artikel

Camilla läser till barnskötare och jobbar samtidigt

Camilla har länge jobbat med barn, som dagbarnvårdare och på förskola. Efter flytten till Göteborg år 2016 har hon arbetat som outbildad barnskötare i kommunen. Tankarna på att läsa vidare har funnits länge, men hon har aldrig kommit till skott – förrän nu. Genom sitt deltagande i det ESF-finansierade projektet Kompetensförstärkning förskola är Camilla på god väg att bli klar med sin utbildning till barnskötare.

I och med att Camilla redan har lång erfarenhet av att arbeta med barn behöver hon bara läsa ikapp en del av barnskötarutbildningen.

Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) från 2020 till 2022 i syfte att höja kompetensen hos anställd förskolepersonal som i dag saknar utbildning för att arbeta med barn. Deltagarna har möjlighet att validera sina tidigare kunskaper och att läsa vidare till barnskötare, en utbildning som motsvarar 1300 gymnasiepoäng, eller till den nya befattningen förskoleassistent, som motsvarar 500 gymnasiepoäng.

Jobbar och pluggar samtidigt

– Det bästa med jobbet är barnen, ingen dag är den andra lik. Tack vare den här utbildningen kan jag jobba samtidigt som jag pluggar, säger Camilla. Min chef peppade mig att vidareutbilda mig. Sen visste jag ju att jag utan den här utbildningen inte längre skulle ha titeln barnskötare utan räknas som förskoleassistent.

Validering av tidigare erfarenheter

Valideringen har gått till så att Camillas tidigare kunskaper och erfarenheter har kartlagts. Därefter har hon fått olika uppgifter kopplat till de ämnen som hon behöver läsa upp för att få en färdig barnskötarutbildning. Uppgifterna har kontrollerats av en valideringshandledare och sedan har resultatet följts upp i ett trepartssamtal med både handledaren och en yrkeslärare, som är den som ger ut intyg och sätter betyg. I och med att Camilla redan har lång erfarenhet av att arbeta med barn behöver hon bara läsa ikapp en del av barnskötarutbildningen.

– Att jobba, bli validerad och studera samtidigt fungerar för mig. När jag får ett nytt ämne eller en kurs läser jag oftast boken som man ska läsa först, sedan har jag avsatt två kvällar i veckan till att läsa vidare. Hittills har det gått jättebra, berättar Camilla.

Hoppas på att bli en ännu bättre barnskötare

Vidare berättar Camilla att det inte alltid är lätt att komma ifrån och studera på arbetstid, men att det ibland är möjligt att gå ifrån en stund, om det är en lugn dag. Det som kan vara stressigt är trepartssamtalen, som alltid sker på arbetstid, men hittills har det gått att lösa. Camilla tycker också att hon har haft enorm hjälp av sin tidigare erfarenhet. Förhoppningen är att hon tack vare utbildningen ska bli ännu kunnigare och en bättre barnskötare.

– Mitt tips till dig som ska läsa vidare är: Om du kan, avsätt särskild pluggtid för du kommer inte hinna göra allt på jobbet. Och välj en handledare som vet hur du jobbar och kan peppa och hjälpa dig vid behov!

Kompetensförstärkning förskola

Uppdaterad