Projekt pågående

Kompetensförstärkning förskola

Mellan 2020 och 2022 genomför Göteborgsregionen (GR) ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Projektet syftar till att validera och utbilda förskolepersonal som idag saknar utbildning för arbete med barn. Dessutom ska det skapa strukturer för att förenkla även framtida kompetensutveckling av personal.

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka andelen personal i förskolan med rätt utbildning för sitt arbete.

Målet är att en del av personalen i deltagande kommuner som idag saknar utbildning för arbete med barn ska vara utbildade till barnskötare eller till den nya befattningen förskoleassistent vid projektets slut. Då ska det även finnas goda strukturer för att kompetensutveckla personal inom förskolan framöver. Detta i form av att en kvalitetssäkrad och effektiv valideringsmodell finns på plats och att det finns ett utbildningskoncept som är anpassat för såväl förskolans verksamhet som individernas behov.

Projektet avslutas i december 2022 och målet är att så många som möjligt av deltagarna ska hinna klart med sina utbildningar innan dess. GR kommer därför inte dra igång nya utbildningsstarter eller valideringar under 2022.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Bakgrund

I Göteborgsregionens medlemskommuner, liksom i övriga landet, råder stor brist på utbildad personal i förskolan. Av regionens idag 4000 anställda barnskötare saknar omkring 1000 personer utbildning för arbete med barn. Målet med projektet är att utbilda en del av dessa personer till barnskötare eller förskoleassistent. Projektet ska dessutom skapa strukturer som kan användas för att kompetensutveckla personal även efter projektets slut. 

En helt ny valideringsmodell och ett nytt utbildningskoncept

För redan utbildad personal finns möjlighet att gå en halvdagsutbildning till valideringshandledare för att sedan kunna hjälpa till i valideringen av till exempel en kollega som läser till förskoleassistent eller barnskötare. För rektorer i förskolan kommer det att hållas seminarier med fokus på kompetensutveckling av personal. Dessutom utbildar och handleder projektet yrkeslärare och studie-och yrkesvägledare i valideringsmodellen.

För att effektivisera processen har Validering Väst Länk till annan webbplats. utvecklat en helt ny valideringsmodell inom projektet för att ta tillvara på personalens kunskaper från arbetet i förskolan och andra relevanta erfarenheter. Dessutom har det tagits fram ett utbildningsupplägg som ska fungera smidigt för förskolornas verksamheter och för deltagarna som arbetar och studerar samtidigt. Tanken är att både valideringsmodellen och utbildningsupplägget ska kunna användas även efter projektets slut.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider (eller när projektet är slut).

Kontakt

Ale: Lina Nelin, lina.nelin@ale.se

Alingsås: Pauline Hagman, pauline.hagman@alingsas.se

Göteborg: Jasmina Matic, jasmina.matic@forskola.goteborg.se

Härryda: Maria Holmgren, maria.holmgren@harryda.se

Kungsbacka: Håkan Kollberg Winsnes, hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se och Vanja Winroth, vanja.winroth@kungsbacka.se

Kungälv: Helen Nauber, helen.nauber@kungalv.se

Lerum: Camilla Lanhage, camilla.lanhage@lerum.se

Lilla Edet: Ester Ivarsbo, Ester.ivarsbo@lillaedet.se

Mölndal: Maria Thynell, maria.thynell@molndal.se

Partille: Ulrika Höij, Ulrika.Hoij@partille.se

Stenungsund: Annelie Schön, Annelie.Schon@stenungsund.se

Öckerö: Anna Foss, anna.foss@ockero.se

I korthet

Pågår

2020-03-01 till 2022-12-31

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum. Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Länkar

Vanliga frågor och svar om projektet

Uppdaterad