Projekt avslutat

Kompetensförstärkning förskola

Mellan 2020 och 2022 genomförde Göteborgsregionen (GR) ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Projektet syftade till att skapa strukturer för kompetensutveckling av förskolepersonal som saknar utbildning för arbete med barn. Dessutom skulle strukturerna användas för att validera och utbilda personal under projekttiden.

Syfte och mål

Projektet syftade till att öka andelen personal i förskolan med rätt utbildning för sitt arbete. Detta genom att ta fram strukturer för utbildning av personal inom förskolan.

Målet var även att en del av personalen i deltagande kommuner som saknade utbildning för arbete med barn skulle vara utbildade till barnskötare eller till den nya befattningen förskoleassistent vid projektets slut.

Nu finns strukturer för kompetensutveckling i form av en ny valideringsmodell för barnskötare och ett utbildningskoncept anpassat för såväl förskolans verksamhet som individernas behov. Dessutom finns över hundra personer som är utbildade i att använda valideringsmodellen och seminariematerial för rektorer för att organisera för kompetensutveckling av personal.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Bakgrund

I Göteborgsregionens medlemskommuner, liksom i övriga landet, råder det stor brist på utbildad personal i förskolan. En kartläggning från Branschråd förskola 2018 visade dessutom på att omkring 1000 av 4000 anställda som barnskötare i regionen saknade utbildning för arbete med barn.

Med utgångspunkt i det stora behovet startade Kompetensförstärkning förskola.

En helt ny valideringsmodell och ett nytt utbildningskoncept

För att effektivisera processen utvecklade Validering Väst Länk till annan webbplats. en helt ny valideringsmodell inom projektet för att ta tillvara på personalens kunskaper från arbetet i förskolan och andra relevanta erfarenheter. Dessutom togs det fram ett utbildningskoncept som skulle fungera smidigt för förskolornas verksamheter och för deltagarna som arbetade och studerade samtidigt. Projektet upphandlade sedan utbildningsanordnare för att validera och utbilda personal enligt valideringsmodellen och utbildningskonceptet.

Validering och utbildning av personal

Kompetensutvecklingen som har erbjudits inom projektet syftar till en fullständig utbildning till barnskötare samt till förskoleassistent. Projektet tog sitt avstamp i Göteborgsregionens branschråd för förskolan som har tagit fram befattningen förskoleassistent samt ett regiongemensamt yrkespaket inom vuxenutbildningen till barnskötare och förskoleassistent.

För att bistå i valideringen behövdes valideringshandledare på förskolorna som kunde hjälpa till i valideringen av till exempel en kollega. Därför erbjöds redan utbildad personal en halvdagsutbildning till valideringshandledare. Dessutom utbildade och handledde projektet yrkeslärare och studie-och yrkesvägledare i valideringsmodellen samt erbjöd yrkeslärarna handledning i språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.

För rektorer i förskolan hölls det seminarier med fokus på kompetensutveckling av personal.

Resultat

Kontakt

Ale: Lina Nelin, lina.nelin@ale.se

Alingsås: Pauline Hagman, pauline.hagman@alingsas.se

Göteborg: Jasmina Matic, jasmina.matic@forskola.goteborg.se

Härryda: Maria Holmgren, maria.holmgren@harryda.se

Kungsbacka: Håkan Kollberg Winsnes, hakan.kollberg-winsnes@kungsbacka.se och Vanja Winroth, vanja.winroth@kungsbacka.se

Kungälv: Helen Nauber, helen.nauber@kungalv.se

Lerum: Camilla Lanhage, camilla.lanhage@lerum.se

Lilla Edet: Ester Ivarsbo, Ester.ivarsbo@lillaedet.se

Mölndal: Maria Thynell, maria.thynell@molndal.se

Partille: Ulrika Höij, Ulrika.Hoij@partille.se

Stenungsund: Annelie Schön, Annelie.Schon@stenungsund.se

Öckerö: Anna Foss, anna.foss@ockero.se

I korthet

Pågick

2020-03-01 till 2022-12-31

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum. Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Länkar

Vanliga frågor och svar om projektet

Presentation av vad projektet har genererat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad