Stöd och erbjudande

Demokratitorg

Demokratitorg är ett forum där politiker och gymnasieungdomar från Västra Götaland får mötas och diskutera aktuella och angelägna frågor. Genom åren har tusentals elever haft möjlighet att berätta för politiker vad som är viktigt för dem och komma med förslag på förändringar och förbättringar kring olika områden i samhället. Göteborgsregionen (GR) arrangerar demokratitorgen.

Utvärderingar visar övervägande positiva reaktioner – framförallt känner eleverna att de har blivit lyssnade på.

Om demokratitorg

Själva torget består av stationer med olika teman kopplade till regionens eller kommunens verksamhet, exempelvis skola och utbildning, arbetsmarknad eller ungas inflytande. Varje station bemannas av minst en politiker. Eleverna är indelade i mindre grupper och roterar mellan de olika stationerna.

Allt som sägs antecknas i realtid och sammanställs sedan i en rapport som fokuserar på ungdomarnas tankar, förslag och åsikter.

Demokratitorg ur ett pedagogiskt perspektiv

Demokratitorg är ingen bedömningssituation, men tillfället ges som vidare referenspunkt till undervisningen. När politikerna kommer till skolan är det verkligheten som kommer och hälsar på. Eleverna får upp ögonen för politik och att de kan vara med och påverka genom att lyfta deras tankar och åsikter. Vid vidare dialog om kommunpolitik, stat och kommun i undervisningen så blir det på riktigt.

Beslutsfattare om demokratitorg

Politikerna ska ha ett ungdomsperspektiv när de fattar beslut. Genom torget får de en möjlighet att veta vad som är extra viktigt för ungdomarna – vad de tycker är bra eller mindre bra. De tycker att det är värdefullt och kul att få träffa ungdomarna och tar med sig massor av idéer från torget.

Vill du arrangera ett demokratitorg på din skola?

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakt

I korthet

Målgrupp för erbjudandet

Gymnasieskolor

Metod

Upplevelsebaserat lärande

GR:s roll

Demokratitorg arrangeras av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och Kommittén för Rättighetsfrågor. Demokratitorg har genomförts runtom i regionen sedan 2007.

Uppdaterad