Statistik

Antagningsstatistik gymnasieantagning

Gymnasieantagningen sammanställer varje år antagningsstatistik vid fyra tillfällen. Nedan kan du ta del av statistiken från ansökningsperiodens slut i februari, preliminärantagningen i april, slutantagningen i juni samt reservantagningen i september.

Statistik per år

Söker du statistik från tidigare år? Kontakta oss!

Kontakt

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

I korthet

Antagningsstatistik från antagning till gymnasieskolan i Göteborgsregionen.

GR:s roll

GR ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen.

Länkar

Gymnasieantagningen

Gymnasialt utbud

Webbaserat statistikverktyg för kommuner och huvudmän

Uppdaterad