Nätverk

Gymnasieekonomnätverket

Gymnasieekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nätverket ska initiera studier samt genomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket inom områdena gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Startdatum: 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Katarina Lindgren, ordförande

Öckerö

Atbin Vali

Ale

Henrik Widlund

Alingsås

Lena Niklasson

Göteborg

Helen Smedbro

Göteborg

Ingemar Dahlquist

Härryda

Marcus Karlsson

Kungsbacka

Ingrid Karlsson

Kungälv

Kristin Andersson

Lerum

William Carling

Mölndal

Zandra Björndal

Partille

Catarina Svenningsson

Stenungsund

Lars Einar Hästner

Tjörn

Annette Islander

Öckerö

Margaretha Allen

Göteborgsregionen (GR)

Jenny Sjöstrand, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2022

22 februari

Tid: 9.00 – 12.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

29 mars

Tid: 13.00–16.00

Plats: Ej bestämt

10 maj

Tid: 9.00–12.00

Plats: Ej bestämt

16 juni

Tid: 09.00–13.00

Plats: Ej bestämt

25 augusti

Tid: 13.00–16.00

Plats: GR + digitalt

29 september

Tid: 10.00-15.00

Plats: GR

8 december

Tid: 09.00–13.00

Plats: Ej bestämt


Uppdaterad