Nätverk

Gymnasieekonomnätverket

Gymnasieekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nätverket ska initiera studier samt genomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket inom områdena gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Startdatum: 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Cynthia Runefjärd, ordförande

Kungsbacka

Atbin Vali

Ale

Henrik Widlund

Alingsås

Martin Larsson

Alingsås

Helen Smedbro

Göteborg

Lena Niklasson

Göteborg

Ingemar Dahlquist

Härryda

Elia Jangevik

Kungsbacka

Ingrid Karlsson

Kungälv

Kristin Andersson

Lerum

William Carling

Mölndal

Karin Ellmark

Partille

Catarina Svenningsson

Stenungsund

Kerstin Chavez-Andersson

Tjörn

Annette Islander

Öckerö

Jenny Sjöstrand, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2021

22 februari

Tid: 13.00–16.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

29 mars

Tid: 13.00–16.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

4 maj

Tid: 13.00–16.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 juni

Tid: 09.00–12.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad