Rapport

Detaljplaneprocessen

Denna kartläggning av detaljplaneprocessen i Göteborgsregionens medlemskommuner och goda exempel inom samverkan, medborgardeltagande och effektivitet.

Uppdraget från GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer som denna rapport är skriven utifrån var att redogöra för ”goda exempel inom detaljplaneprocessen”.

Komplex process

Detaljplaneprocessen är komplex och innehåller en del oklara gränsdragningar. En tolkning av uppdraget resulterade i fokus på följande områden: effektivitet, strategiskt arbete, medborgardeltagande, samverkan internt i kommunen mellan politiker och tjänstepersoner, samverkan mellan fackförvaltningar, och samverkan externt med byggherrar och andra aktörer. Rapporten adresserar processen – arbetet med detaljplanen - och inte det fysiska resultatet. Den baseras bland annat på tjugotalet intervjuer och skrivelser.

I Göteborgsregionen genomfördes intervjuer med en tjänsteperson, rekommenderad av respektive samhällsbyggnadschef.
Elva av tretton kommuner har svarat; Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Svaren har sammanställts både kortfattat i tabellform (som bilaga) och i rapportens första avsnitt.

Grund för jämförelser

Denna kartläggning är till för att medlemskommunerna ska kunna jämföra sig och få en översiktlig bild av hur de andra i regionen har lagt upp sitt arbete.

I korthet

Författare

Maria Axbrink, GR

Framtagen/publiceringsår

2018

Uppdaterad