Nätverk

Planchefsnätverket

Planchefsnätverket är ett nytt nätverk. Medlemmarna är planchefer som inledningsvis bland annat kommer att fokusera på Göteborgsbenchen.

Nätverket har hittills bara hunnit hålla ett möte men det primära uppdraget är – för närvarande – att ha fokus på Göteborgsbenchen, ett utvecklingssamarbete mellan Göteborgsregionens medlemskommuner för att genom benchmarking sträva efter kvalitetssäkring, erfarenhetsutbyte samt transparenta och effektiva planprocesser.

Nätverket vill

  • Aktivt bedriva utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
  • Driva en Göteborgsbench med syfte att jämföra medlemskommunernas detaljplaneprocesser och senare digitalisering av detaljplaneprocessen.
  • Utveckla både dessa två arbetsområden och tillföra nya.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Kajsa Reimers

Ale

Oskar Roussakis, tf (planarkitekt)

Alingsås

Martin Storm

Göteborg

Mariana Andersson

Härryda

Ida Lennartsson

Kungsbacka

Ida Brogren

Kungälv

Anna Samuelsson

Lerum

Lisa Östman

Mölndal

Filip Siewertz

Partille

Veronica Götzinger

Stenungsund

Åsa Jönsson

Tjörn

Anders Ohlsson

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2022

21 januari

Tid: 09:00-11:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

25 februari

Tid: 09:00-11:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

8 april

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

13 maj

Tid: 09:00-11:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 juni

Tid: 09:00-12:00

Plats: Göteborgsregionen (GR)

9 september

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 oktober

Tid: 09:00-11:30
Plats: Digitalt Microsoft Teams

11 november

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

9 december

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)


Uppdaterad