Utbildning

Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering

Siluett av två vuxna och två barn som går över olika transportvägar, illustration.

Plats

På plats och digitalt

Startdatum

Årsskiftet 2024/2025

Vi rör oss i transportsystemet på olika sätt, utifrån olika syften, behov och förutsättningar. Denna kurs ger dig kunskap om transportplaneringens sociala dimension. Du lär dig genomföra en social konsekvensbedömning (SKB) och hur den och andra metoder kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030.

Omfattning

Kursen utgår från vetenskapligt baserad kunskap och praktiska moment om socialt hållbar transportplanering med utgångspunkt i antologin Socialt hållbar transportplanering: Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik (Levin & Gil Solá 2021). Länk till annan webbplats.

Kursen omfattar ca 80 timmar fördelat på möten (ca 30 timmar), självständig inläsning inför träffar och eget arbete med fallstudie.

Sagt om utbildningen

— En väldigt givande kurs och jag har fått med mig kunskap, argument och verktyg att fortsätta arbeta med sociala perspektivet i min roll som tjänstedesigner.

— Jag har lärt mig en massa saker vilket har stärkt mig mycket i min yrkesroll och gett mig självförtroende!

— Jag har fått med mig olika metoder och verktyg för hur jag ska gå tillväg för att genomföra en SKA/SKB

— Det har varit en fantastisk kurs och det har varit otroligt givande, men också utmanande. Att tänka i nya banor och avliva gamla sanningar.

Kursen genomförs genom en kombination av fysiska och digitala träffar och av individuell förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Förarbetet kan exempelvis bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller arbeta med fallstudie i grupp.

Fallstudie

Varje deltagare kommer att få möjlighet att tillsammans med en eller två andra kursdeltagare arbeta med ett fall under kursens gång. Fallet ska vara ett pågående arbete eller nyligen ha genomförts i någon av deltagarnas verksamheter. Under kursen genomför deltagarna en social konsekvensbedömning eller motsvarande metod, av fallet med stöd av två handledningstillfällen utöver de ordinarie kurstillfällena.

Ett fall kan exempelvis vara planering av ett bilfritt torg, en ny cykelväg, genomförande av åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid skola, förändrade busslinjedragningar, ny trafikstrategi, ett planerat bostadsområde, uppdatering av en detaljplan etc. Varje deltagare har möjlighet att nominera ett eget förslag på fallstudie och grupperna delas sedan in efter deltagarnas intresse.

Fem tillfällen

Kurstillfällena genomförs genom både fysiska och digitala möten.

Tillfälle 1: Introduktion (2 timmar)

Genomgång av kursens mål, upplägg och praktisk information.

Tillfälle 2: Begrepp och perspektiv (fysisk träff, två halvdagar)

Introduktion till socialt hållbar transportplanering och olika metoder för att genomföra en social konsekvensbedömning, medskapande arbetssätt och normkritik.

Tillfälle 3: Nulägesbeskrivning (fysisk träff, två halvdagar)

Introduktion till kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys. Diskussion kring vad en nulägesanalys bör innehålla beroende på fall.

Tillfälle 4: Sociala utmaningar, mål/åtgärder och konsekvenser (digital träff, två halvdagar)

Arbete med att identifiera fallstudiens sociala utmaningar, mål/åtgärder, och konsekvenser.

Tillfälle 5: Presentation och återkoppling (digital träff, två halvdagar)

Presentation av respektive fallstudies resultat och gemensam diskussion. Utvärdering och avslutning.

Kursdeltagare som genomgått kursen kan erhålla diplom. För att erhålla diplom krävs att deltagaren:

  • har deltagit aktivt i minst 75 % av enskilda seminarier/workshopar
  • genomfört en avslutande inlämningsuppgift (summering av fallstudie/SKB) samt har gett feedback på annan deltagares inlämningsuppgift.

Undervisning sker huvudsakligen på svenska, med enstaka föreläsning(ar) på engelska. Huvudlärare tillhör Göteborgsregionen (GR), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Göteborgs universitet (GU) och det är de som planerar, föreläser, håller i övningar och ger handledning. Medverkande gästföreläsare har lång erfarenhet inom kunskapsfältet socialt hållbar transportplanering och kommer från såväl forskning som praktiknära verksamheter.

Kontakt

Lisa Ström, Göteborgsregionen

lisa.strom@goteborgsregionen.se

Lena Levin, VTI

lena.levin@vti.se

Ana Gil Solá, Göteborgs universitet

ana.gilsola@geography.gu.se

Intresseanmälan

Om anmälan

Önskar du mer information om nästa kursomgång? Lämna en intresseanmälan så återkommer vi med mer information framöver. Intresseanmälan är inte bindande.

Kursstart

Datum för nästa kursstart är sen december 2024/början av 2025. Kursen beräknas pågå under hela 2025.

Avgift

Kursen finansieras av deltagaravgifter som fastställs utifrån antalet deltagare. En ungefärlig kostnad är ca 15 000 kr. Deltagare står för kostnad av resa och boende i samband med två fysiska möten samt eventuellt inköp av litteratur.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Illustration överst på sidan är gjord av  Jörgen Svensson.

Mer information

Tid och plats

Kursen omfattar fem tillfällen, på plats och digitalt. Läs mer under respektive tillfälle.

Målgrupp

Du som är yrkesverksam inom samhälls- och transportplanering i privat eller offentlig sektor.

Kursplan

Kursplan "Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering" Pdf, 150 kB.

Uppdaterad