Metod och verktyg

Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande

En enkel guide för verksamheter som står inför ett förändringsarbete i vård och omsorg. Guiden bygger på erfarenheter från projektet Modig som pågick 2019–2021. Modig handlade om att höja kompetensen i digital teknik i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder.

Denna guide bygger på en sammanställning av erfarenheter från projekt Modig, och är tänkt att fungera som ett stöd i att planera, genomföra och integrera kompetensutvecklande aktiviteter i befintliga strukturer i organisationen. Just denna modell syftar till att öka kunskapen om och användningen av digitala verktyg och att utveckla ett långsiktigt arbetsplatslärande. Guiden innehåller konkreta tips på tillvägagångssätt.

Förankring, utbildning och support

Guiden är strukturerad utifrån tre delar som utmärker sig i arbetet med att ta fram en handlingsplan för ett långsiktigt arbetsplatslärande: förankring, utbildning och support.

Guiden lyfter bland annat fram vikten av att förankra idén om att det behövs ett förändrat arbetssätt och att motivera medarbetarna att göra denna förändring. Förankring är helt avgörande för att lyckas skapa trygghet för medarbetarna att våga lära nytt och utvecklas i arbetet.

För att lyckas med att skapa ett långsiktigt arbetsplatslärande är det viktigt att utbildningsinsatserna sker strukturerat, att arbetssättet stödjer en attityd- och beteendeförändring och att förvärvade kunskaper förvaltas och utvecklas.
En framgångsfaktor i projekt Modig var de verksamhetsnära utbildarna (de så kallade digitaliseringsombuden). De såg och förstod verksamhetens behov och kunde utifrån denna insikt bygga individ- och gruppanpassade utbildningar.

Om målet med det verksamhetsnära lärandet är att öka användandet av digital teknik är grundförutsättningen att det finns fungerande verktyg, uppkoppling mot nätet och korrekt programvara installerad. Program och verksamhetssystem behöver kunna nås oavsett var medarbetarna befinner sig. Medarbetarna kommer också att behöva hjälp med verktygens funktioner och användningsområden.

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I korthet

Författare

Monica Wallström och Björn Wallermark

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Modig – Mer omsorg med digital teknik

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad