Rapport

Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar – vad fungerar?

Kunskapsunderlag inom projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Underlaget är tänkt att vara en inspiration och grund för aktörer som vill starta upp eller utveckla föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar med behov av att orientera sig i den svenska kontexten.

Projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen startade som svar på identifierade behov inom målgruppen nyanlända barn i familj i Göteborgsregionens kommuner (Olsson 2018). Projektet delas upp i delprojekt: 

  1. Del ett handlar om ett ökat kompetensstöd till socialtjänsten kring målgruppen nyanlända familjer.
  2. Del två handlar om hur Integrationscentrum, som är en del av Göteborgs stads Social resursförvaltning, kan utveckla ett föräldraskapsstöd som kan spridas till Göteborgsregionens övriga kommuner och hur Göteborgsregionens kommuner kan samverka kring föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar.
  3. Del tre handlar om stärkt mellan- och inomkommunalt arbete kring målgruppen nyanlända familjer.

Detta kunskapsunderlag kring föräldraskapsstöd ingår i del två i projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Annie Frid är huvudförfattare och har sammanställt och skrivit kunskapsunderlaget som en del av sin heltidspraktik under hösten 2018 på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsavdelning FoU i Väst. Jeanette Olsson, forskare, har samordnat och handlett arbetet.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Annie Frid och Jeanette Olsson

Framtagen

2019

Bild av framsidan på rapporten "Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar"

Uppdaterad