Metod och verktyg

Förändring, förbättring, lärande! En handbok.

En lättläst handbok som är en introduktion och inspiration till förbättringsarbete och genombrottsmetoden.

Bär du på en idé som du skulle vilja testa i din verksamhet? Finns det forskning som du skulle vilja prova att omsätta i din praktik?

Genombrottsmetoden

Ett sätt att gå från ord till handling kan vara att starta ett förbättringsprojekt i liten eller stor skala med hjälp av genombrottsmetoden. Metoden går ut på att sätta konkreta mål och systematiskt prova om små förändringar leder till de önskade förbättringarna.

Utgångspunkten är följande tre frågor:

1. Vad vill vi uppnå?
2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Metoden har till exempel använts för att jobba i samverkan med barn i utsatta situationer, barns rättigheter i vårdnadstvister och i demensvården.

Inga förkunskaper krävs!

Boken vänder sig till dig som är intresserad av förbättringsarbete och nyfiken på genombrottsmetoden. Det är en lättläst introduktion till förbättringsarbete och du behöver inte ha kunskap om genombrottsmetoden sedan tidigare. Boken innehåller redskap för att komma igång.

Idag har det genomförts många genombrottsinspirerade arbeten runt om i Sverige och du hittar några av dem i boken. Exemplen är plockade från såväl vård, skola som omsorg, men handlar ofta om samverkan.

Författarna till boken har alla erfarenhet av att på olika sätt arbeta med förbättringsprojekt med hjälp av genombrottsmetoden.

Bokens innehåll

Det första kapitlet introducerar genombrott som idé och praktik. Det andra kapitlet handlar om att kunna bedöma om det blir bättre – att mäta. Det tredje kapitlet beskriver tre förbättringsarbeten för den som vill se hur det kan gå till ”från ax till limpa”. I det fjärde hittar du en kom-i-gång-lista och allra sist lästips och arbetsmaterial.

Boken är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, Mölndals kommun och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

I korthet

Författare

Anna Melke (red.), Ulla-Britt Caping Salas, Linda Frank, Annmargreth Kvarnefors, Eva-Maria Frisack och Ylva Söderlind Göthner

Framtagen

2014

Uppdaterad