Stöd och erbjudande

Föreläsning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande är ett något som gynnar alla elever. Men vad innebär egentligen ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i praktiken? Göteborgsregionen erbjuder nu en kostnadsfri föreläsning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen.

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att se språkets roll i elevernas lärande och att stötta utvecklingen av både elevens språkkunskaper och av ämneskunskaperna. Arbetssättet har från början använts inom andraspråksundervisningen med fokus på andraspråkselevers lärande inom skolans olika ämnen. Idag används det framgångsrikt i undervisningen även för andra elevgrupper eftersom skolspråket och ämnesspråken är något som alla elever behöver lära sig.

Om föreläsningen

Föreläsningen riktar sig till lärare, rektorer och annan skolpersonal i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Fokus ligger på att öka deltagarnas kunskap kring hur språket påverkar elevernas förutsättningar och möjlighet att utveckla nya kunskaper i olika skolämnen.

Föreläsningens innehåll

Under föreläsningen diskuteras vilka strategier, metoder och didaktiska verktyg som behövs för att stötta elevernas utveckling av språk- och ämneskunskaper. Bland annat tittar man närmare på en forskningmodell som använts framgångsrikt för att utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt.

Föreläsningen är 60 minuter lång och hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om språk- och kunskapsutveckling.

Bokning

Föreläsningen genomförs på plats i verksamheten. Under våren 2023 erbjuds ett begränsat antal kostnadsfria föreläsningar. För bokning, kontakta Amir Fikic, se nedan.

I korthet

Tid och plats

Föreläsningen är 60 min lång och hålls på plats i verksamheten.

Målgrupp

Lärare, skolledning och annan skolpersonal inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning.

Föreläsningsperiod

Föreläsningen erbjuds kostnadsfritt till skolor i Göteborgsregionens kommuner under vårterminen 2023. Ett begränsat antal föreläsningar erbjuds och det är först till kvarn som gäller.

Övrigt

Föreläsningen erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier. Göteborgsregionen är en av fyra delregionala kunskapsnoder inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.


Uppdaterad