Rapport

Främjande pedagogik i ungdomsarbete

Ett kunskapsunderlag om perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet.

FoU i Väst fick i uppdrag från Ungdomsstyrelsen att utvärdera de projekt i Göteborgsregionen som beviljats medel inom en nationell satsning (åren 2006-2007) till främjande arbete med ungdomar i riskmiljöer. Medlen riktades till kompetensutveckling för anställda inom denna sektor, åtgärder för att utveckla verksamheten på drogfria mötesplatser samt till att stärka ideella organisationers ungdomsverksamhet.

Syftet med utvärderingen var att beskriva och analysera vad främjande och förebyggande arbete på ungas fritid innebär i form av grundläggande perspektiv och värderingar samt läroprocesser för ungdomar. Förutom det diskuteras i rapporten relevans och innehåll i de satsningar som särskilt tydligt har försökt att omsätta intentionerna i satsningen. Rapporten fungerar som ett kunskapsbidrag med utgångspunkt från projekten.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby, Helena Johansson och Susanne Liljeholm Hansson.

Framtagen

2008

Uppdaterad