Rapport

Från kulturkrock till minibyråkrati – Ungdomsteamet i Bergsjön

En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön

Ungdomsteamet i Bergsjön är en satsning på det förebyggande arbetet bland unga i Bergsjön. Basen är Bergsjöskolan och mycket av arbetet kretsar kring den. Ungdomsteamet består av två kuratorer, en ungdomssekreterare, två ungdomsassistenter, två förebyggare, två fritidsledare, en skolsköterska och en skolpsykolog.

Satsningen är tänkt att leda till en förbättrad situation för de unga i Bergsjön och en förbättrad samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Utvärderingen visar att det finns mycket som är positivt med den satsning som genomförts. Flera olika metoder prövas både i det förebyggande arbetet och i det psykosociala elevvårdsarbetet.

Det går att göra en uppdelning av Ungdomsteamet i en första grupp och en andra grupp. De allra flesta i den första gruppen kom aldrig in i sina roller. Arbetsledningen och organisationen var splittrad och gruppen upplevde sig inte välkommen på skolan. Den tänkta samverkan blev till kulturkrockar och personliga nederlag, vilket ledde till att flertalet slutade sina tjänster.

Buffertzon och reträttzon

Ett antal förändringar, som visat sig vara mycket viktiga, genomfördes inför att den andra grupppen anställdes. Dessa förändringar diskuteras i utvärderingen utifrån begreppsparet bufferttzon och reträttzon.

Buffertzonen är ett slags mellanliggande filter mellan yrkesgrupper och skyddar den enskilde från olika former av frustration, känsla av underläge och tillkortakommanden.

Reträtttzonen innehåller återhämtningsmöjligheter, där personalen kan lugna ned sig, hitta tillbaka till sig själv och känna tillhörighet i gruppen.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby

Publiceringsår

December 2001

Uppdaterad