Rapport

Gängrelaterat ungdomsarbete

Utvärdering av Ung och Trygg i Göteborg. Rapporten handlar bland annat om vad som har uppnåtts med Ung och trygg samt om hur samverkan mellan de olika inblandade aktörerna har fungerat.

Ung och Trygg i Göteborg är ett brottsförebyggande samarbete som startade hösten 2004 i fyra stadsdelar i Göteborg. FoU i Väst på GR fick i uppdrag att följa och utvärdera Ung och Trygg.

I denna slutrapport summeras vad Ung och Trygg i Göteborg är och vad som har uppnåtts. Rapporten tar också upp frågan om hur samverkan mellan inblandade aktörer har fungerat. Som en ram och referenspunkt till diskussionerna presenteras en del av aktuell forskning om ungdomar och gäng.

I slutrapporten presenteras också de två metodutvecklingsprojekten Äpplet JobCenter och Each One Teach One, och en diskussion om en handlingskompetens för ett offensivt arbete med gängrelaterade ungdomsfrågor.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby

Framtagen

2008

Uppdaterad