Metod och verktyg

Göteborgsregionens praowebb

På praowebben har Göteborgsregionen (GR) samlat information, tips, råd, material och övningar som ska underlätta inför, under och efter prao. Exempelvis får elever och vårdnadshavare svar på vanliga frågor kopplat till prao och det finns också checklistor som är enkla att använda. Praowebben vänder sig till både elever, skolpersonal och arbetsplatser. 

Göteborgsregionen (GR) har i omgångar tagit fram stödmaterial som ska hjälpa elever, skolor och arbetsliv i arbetet med prao. Sedan prao blev obligatoriskt 2018 har efterfrågan ökat. Vi såg då ett behov av att samla allt material på ett och samma ställe. Materialet är öppet och helt kostnadsfritt för alla att använda – oavsett om du bor i Göteborgsregionen eller ej.

För skolpersonal

Som pedagog hittar du mängder av övningar som du kan göra tillsammans med dina elever i klassrummet innan prao och även uppgifter att göra när eleverna är tillbaka på skolan. Alla övningar är kopplade till olika ämnen för att göra det så enkelt som möjligt.

För dig som vill ta emot en praoelev

Många företag och arbetsplatser inom privat sektor och i kommunal verksamhet vill ta emot elever, men kan samtidigt tycka att det är svårt att veta vad eleverna ska göra under en hel vecka. Det kan även finnas en del frågor kring att ta emot en praoelev, exempelvis ansvar och försäkringar. Här är praowebben ett gott stöd!

På webben hittar du praouppgifter som är kopplade direkt till olika yrkesroller. Det finns också tre temapraopaket inom olika ämnen:

  • Miljö – fungerar för alla typer av verksamheter. Här finns fem olika elevuppdrag att välja mellan som handlar om att granska arbetsplatsens hållbarhetsarbete ur olika aspekter. 
  • Teknik – framtaget för arbetsplatser inom industri- och teknikbranschen där alla uppdrag fokuserar på att utveckla och förbättra olika delar av verksamheten
  • Prao i kommunen –uppdrag som är relevanta och passar i kommuners olika verksamheter.

Praopaketen innebär att elever kan arbeta enskilt eller i grupp med uppdrag som sträcker sig över flera dagar. Genom sättet som uppdragen är formulerade ska du som handledare kunna använda ett uppdrag utan att behöva göra några tillägg eller ändringar.

Saknar du något?

Kontakta oss så ser vi över möjligheterna att skapa nya elevuppdrag och uppgifter. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för arbetslivet att ta emot elever – oavsett bransch!

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

GR:s roll

Praowebben är framtagen av Göteborgsregionen (GR).

Uppdaterad