Nyhet

Göteborgsregionens arbete med praktiksamordning lyfts i nordiskt sammanhang

Den 15 november arrangerade Föreningen Norden och Nordfokus konferensen Gränslösa yrkesutbildningar i Norden. Syftet med konferensen var att främja mobiliteten bland unga på yrkesutbildningar och att göra det mer attraktivt att söka praktik eller lärlingsplats utomlands.

Göteborgsregionen (GR) har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan mellan skola och arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se.

Från Göteborgsregionen (GR) medverkade Emma Theiland Nilsson, enhetschef för Praktikplatsen, i en panel på temat Praktik i Norden: ”Kan utbildningarna täcka framtidens kompetensbehov?”

Hej Emma, vad var syftet med Göteborgsregionens medverkan i konferensen?

– Vårt arbete i Göteborgsregionen vad gäller såväl praktiksamverkan genom Praktikplatsen som vår plattform i form av Göteborgsregionens kompetensråd har uppmärksammats av Nordfokus. De hörde av sig till GR och var nyfikna på att höra mer om vårt arbete, säger Emma och fortsätter:

– De hade bland annat spanat in regionens arbete med att engagera arbetslivet i elevernas praktik och det stödmaterial vi tagit fram för att stötta lärare, elever och arbetsliv. Efter vårt samtal bjöds vi in att medverka för att lyfta regionens arbete.

Vilka medverkade under dagen?

– Det var otroligt stor spridning med deltagare från både Norge, Sverige och Danmark. Det var representanter från näringslivet, facket, utbildningsväsendet, politik med mera. En bra sammansättning då vi vet att när vi pratar om samverkan mellan utbildning och arbetsliv behöver flera olika nivåer involveras för att det ska bli effekt. Till och med den danska ministern för nordiskt samarbete fanns på plats och en tidigare utbildningsminister.

Vad tar du med dig från konferensen?

– Att vi står för liknande utmaningar i de tre länderna vad gäller såväl kompetensbristen inom många branscher som svårigheten att attrahera unga till yrkesutbildningarna. Samtidigt blev det också tydligt hur olika det fungerar i de tre länderna när det kommer till det arbetsplatsförlagda lärandet (som vi säger i Sverige), säger Emma och fortsätter:

– Jag tog också med mig att eleverna på yrkesprogram i Norge och Danmark genomför betydligt mycket mer praktik än vad eleverna i Sverige gör. De relativt skilda förutsättningarna försvårar naturligtvis möjligheterna till praktikutbyte även om de allra flesta var överens om att ett sådant utbyte kan bidra positivt till såväl kompetensförsörjningen som till att stärka eleverna.

Vad kunde vi från Göteborgsregionen bidra med?

– Nu kom vi inte så mycket in på det men den samverkansstruktur som vi har i Göteborgsregionen, plattformarna och nätverken som har utvecklats här, skapar väldigt goda förutsättningar för att gemensamt kraftsamla kring kompetensförsörjningsutmaningarna där yrkesutbildningarnas attraktionskraft är en viktig pusselbit. Vi vet vinsterna med att göra saker tillsammans och har forumen för att göra det.

Läs mer

Praktikplatsen.se
Göteborgsregionens kompetensråd
Nätverk och grupper

Kontakt

Uppdaterad