Nätverk

Teknikcollegerådet

Teknikcollege är en samverkansplattform på nationell, regional och lokal nivå, mellan näringslivet, utbildningsanordnare och kommuner. I Göteborgsregionen är det också ett av de åtta branschspecifika kompetensråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som fokuserar på företagens lång- och kortsiktiga kompetensförsörjningsarbete.

Teknikcollegerådet kvalitetssäkrar arbetet med Teknikcollege i regionen, följer certifieringsprocessen för utbildningarna samt säkerställer dialog och samverkan mellan utbildningsanordnarna och företagen. Rådet tar även initiativ till handledarutbildningar, studiebesök, teknikcamp, lärarfortbildning m.m.

Deltagare

Ansvariga

Ansvariga
NamnKommun/organisation
Jannike Åhlgren, regional ordförandeRISE
Helene Stensson, regional processledareGöteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionens tekniska college

Göteborgsregionens tekniska college
NamnKommun/organisation

Ewa Ekman

GTG/GTC

Martin Holmud, lokal processledareGTG/GTC
Katarina BorcicVolvo Cars

Anna Glembring

Volvo AB

Lindholmens tekniska college

Lindholmens tekniska college
NamnKommun/organisation

Jens Kultje, lokal processledare

Lindholmens tekniska gymnasium

Anna Hansson, rektor

Lindholmens tekniska gymnasium

Ulf Granqvist, rektor

Lindholmens tekniska gymnasium

Martin Jonson

Polhemsgymnasiet

Svante Boström

Yrkeshögskolan Göteborg

SKF Tekniska gymnasium

SKF Tekniska gymnasium
NamnKommun/organisation

Camilla Alenäs

SKF Tekniska gymnasium

Angelica Lindström

SKF Sverige AB

Kungälvs certifierade college

Kungälvs certifierade college
NamnKommun/organisation

Johan Mårtensson, rektor

Mimers hus Gymnasium

Mikael Andersson, lärare

Mimers hus Gymnasium

Stenungsunds certifierade college

Stenungsunds certifierade college
NamnKommun/organisation

Emelie Schelin, lokal ordförande

Inovyn

Anna Jillmyr

Nösnäsgymnasiet

Niklas Hellström, Lokal processledare

Nösnäsgymnasiet

Kungsbackas certifierade college

Kungsbackas certifierade college
NamnKommun/organisation

Lisa Jönsson, rektor

Kungsbacka gymnasium

Sofia Rådström, rektor

Kungsbacka gymnasium

Emelie Gunnarsson, lokal processledare

Kungsbacka kommun

 Dennis Hågebrandt, lokal ordförande AFRY

Alingsås certifierade college

Alingsås certifierade college
NamnKommun/organisation

Jens Wallin, rektor

Alströmergymnasiet

Leif Johansson, lokal ordförande

3G projekt

Marita Svensson, lokal processledare

Alströmergymnasiet

Lerums certifierade college ht 2017

Lerum certifierade college
NamnKommun/organisation

Patrik Solerius, rektor

Lerums Gymnasium

Rickard Schelander, VD

Bars Production

Annika Lindqvist, lokal processledare, lärare TE

Lerums Gymnasium

Eva-Lena Medin, lokal processledare, lärare NA

Lerums Gymnasium

NTI Kronhus certifierade college vt 2018

NTI Kronhus certifierade college
NamnKommun/organisation

Maria Tengros, rektor

NTI Kronhus

Henric Efson, lokal processledare

NTI Kronhus

William Bernting

Telia

Övriga rådsmedlemmar

Övriga rådsmedlemmar
NamnKommun/organisation


Handelskammaren


Handelskammaren


Business Region Göteborg

Rodasb Rahimi

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

Aase Newborg

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

Fredric Alvstrand

Vuxenutbildning GR

Gabriella Bouizgarne

Arbetsförmedlingen

Annika Åkerberg

Arbetsförmedlingen

Katrin Khosravian

Arbetsförmedlingen

Vakant

Chalmers

Pernilla Öhberg

AkademediakoncernenFöretag

Företag
NamnKommun/organisation

Tanja Balic

Ericsson

Jonas Hedlund

Bomek

Susan Patriksson

Preem

Anders Thelander

Borealis

Berit Sannum

Preem

Katarina Gussmo

Renova

Jonas Axner

Renova

Yvonne Johansson

SAAB Group

Parterna

Parterna
NamnKommun/organisation

Susanne Bestelid

Teknikföretagen

Pierre Svensson

Unionen

Jan F Nilsson

IF Metall

Dan Sahlen

IKEM

Kontakt

Mötestider 2023

22 februari

3 maj

11 sept

30 nov

Uppdaterad