Artikel

Pilotprojekt inom prao stärker fastighetsbranschen

Många företag letar efter sätt att marknadsföra sig mot unga som ska göra sina utbildnings- och yrkesval. För fastighetsbranschen i Göteborgsregionen stavas en del av svaret grupp-prao – tack vare ett pilotprojekt som drivs av GR och Fastighetsbranschens kompetensråd.

Praoelever besöker Framtidens Fastighetslabb. Bild: Nina Lindgren.

Praoelever besöker Framtidens Fastighetslabb. Bild: Nina Lindgren.

I oktober genomförde två fastighetsbolag i Göteborg, Stena Fastigheter och Wallenstam AB, ett pilotprojekt med grupp-prao. De tog då emot fyra elever vardera, från olika skolor, som fick vara ute på prao tillsammans och lära känna olika delar av företagens verksamheter.

Projektet kom till genom att Viveka Blomgren, processledare för Fastighetsbranschens kompetensråd, knöt samman de båda fastighetsbolagen, GR:s verksamhet Praktikplatsen.se och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (Fastun). Tack vare GR:s färdiga koncept med förslag på aktiviteter och en veckoplanering blir det enklare för arbetsgivare att våga ta in praoelever, förklarar Viveka Blomgren.

– Prao kan vara en jättefin ingång till arbetsmarknaden för unga, samtidigt som företagen får en chans att visa upp sig och marknadsföra sina yrken och verksamheter, till exempel genom praoannonsen på Praktikplatsen.se. Ungdomar i högstadieåldern är ofta nyfikna och intresserade av att lära sig mer om olika yrken. Bara företagen vågar testa brukar de upptäcka att det är roligt och inte särskilt krångligt.

Ny omgång redan inplanerad

För Stena Fastigheter är praktik inte bara ett led i den långsiktiga kompetensförsörjningen, utan också en viktig del i arbetet med social hållbarhet, eller relationsförvaltning, som arbetssättet kallas. Det kan exempelvis handla om att företaget samarbetar med lokala skolor, erbjuder en meningsfull fritid för barn eller sommarjobb till unga.

– Det är ett sätt att visa att vi är en långsiktig aktör och vill att våra hyresgäster trivs, känner sig trygga och bor kvar länge hos oss. Genom att knyta ihop bostad, skola och arbete bidrar vi till att barnen kan skapa sig en framtid, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Höstens pilotprojekt blev så lyckat att Stena Fastigheter redan har planerat in en ny omgång med grupp-prao till våren. Även på Wallenstam AB slog pilotprojektet väl ut. Nina Lindgren, HR-generalist, är särskilt nöjd med hur mycket eleverna hann lära sig om branschen.

I slutet av veckan hade eleverna full koll

– Jag hade en incheckning i början av veckan där eleverna fick frågan: Vilka tror ni arbetar här? En kunde inte nämna ett enda yrke, de två andra skrev mäklare. Men vi har ju inte en enda mäklare hos oss. I slutet av veckan hade de full koll, det kändes verkligen som att de lärt sig något. Jag hoppas ju att det är tre kommande kollegor som vi lämnade ifrån oss när praoperioden var över.

Och vad tyckte praoeleverna själva? Här är ett axplock av deras kommentarer:

  • Det var kul att besöka Framtidens fastighetslabb, vi fick tävla och träffa de andra praoeleverna.
  • Bäst var kundserviceavdelningen, vi skrattade mycket och det var rolig stämning
  • När vi tittade på hus idag så förstod jag varför man bygger på ett visst sätt, varför toaletten är där den är och hur man tänker på brandsäkerhet.
  • Nu förstår man hela kedjan från det att marken köps till förvaltning!

Vill du veta mer?

I Göteborgsregionen samarbetar viktiga aktörer från flera olika håll – branscher, utbildningsanordnare, offentliga aktörer – för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. En del av arbetet sker i Göteborgsregionens kompetensråd Länk till annan webbplats., som hanterar kompetensförsörjningsfrågor på ett övergripande plan.

I samarbetet ingår också åtta branschspecifika kompetensråd, som utgör plattformar för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor. De branschspecifika kompetensråden arbetar brett med flera olika utbildningsnivåer, från grundskolan till gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högre utbildning.

Förutom Fastighetsbranschens kompetensråd finns branschspecifika kompetensråd för besöksnäringen, byggbranschen, handeln, installationsföretagen, teknik, transport och vård och omsorg.

Mer om hur GR och medlemskommunerna samarbetar med näringslivet.

Kontakt

Uppdaterad