Artikel

GRvux och Teknikcollege GR hjälper batterifabriken att hitta kompetens

Den nya batterifabriken i Göteborg förväntas sysselsätta omkring 3 000 personer. Nu samarbetar flera stora aktörer i och kring Göteborg med GRvux för att skapa nya utbildningar, så att fordonsindustrin och närliggande branscher kan rekrytera rätt kompetens.

Processoperatör i arbete.

GRvux nya utbildning till processoperatör har tagits fram för att möta behoven i den västsvenska industrin

I februari 2022 beslutade Volvo Cars Group och Northvolt att i det gemensamma bolaget Novo Energy etablera en batterifabrik och ett forskningscentrum i Göteborg, en investering på cirka 30 miljarder kronor.

I samband med etableringen åtog sig Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR) och Business Region Göteborg (BRG) i avsiktsförklaringar att bidra med resurser till relevanta utbildningar samt kompetensutveckling, både för att möjliggöra etableringen och för att möta kompetensbehovet hos andra aktörer som berörs av den pågående elektrifieringen inom transportsektorn.

– Inom ramen för Teknikcollege GR och GRvux har det hänt mycket sedan dess, till exempel har vi bidragit med nya utbildningar, kartläggning och andra samverkansinsatser. Utbildningarna och kurser behöver färgas in för framtidens nya tekniker och det görs genom samverkan med branschen, berättar Helene Stensson, processledare för Teknikcollege GR.

Efterfrågad kompetens

I den genomförandeplan som togs fram gjordes en nulägesbeskrivning som bland annat innehåller en översikt av kompetensbehoven i den nya batterifabriken och hos de större fordonstillverkarna. I dialog med framför allt NOVO Energy, Volvo Cars Group och AB Volvo har kompetensbehoven för de olika produktionsanläggningarna definierats i tolv generiska typroller, inom produktion, underhåll, kvalitet och arbetsledning.

Flera av yrkesrollerna är också starkt efterfrågade i andra delar av industrin, såsom plast- och kemiindustrin, livsmedelsindustrin, drivmedelsindustrin och energibranschen. Här jobbar GRvux och Teknikcollege GR tätt samman med andra relevanta utbildningsanordnare för att säkerställa rätt utbildningar och hög kvalitet.

– Vi är särskilt glada över att intresset till utbildningen som processoperatör, som startar i januari, varit så stort, säger Marie Egerstad, enhetschef på GRvux. I nuläget har vi cirka 130 sökande till 25 utbildningsplatser. Det är tack vare fin samverkan mellan olika aktörer som har utvecklats över tid.

Detta är GRVux och Teknikcollege GR

Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner samverkar kring yrkesutbildning för vuxna genom GRvux. Utbildningarna som erbjuds via GRvux är geografiskt spridda i regionen med regionalt frisök. Det innebär att regionens invånare kan läsa alla utbildningar som erbjuds genom GRvux, oavsett var de arrangeras.

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

I Göteborgsregionen är Teknikcollege GR en del av Göteborgsregionens kompetensråd, där strategiskt viktiga aktörer arbetar gemensamt för att förbättra kompetensförsörjningen i flera utvalda branscher i regionen, bland annat genom samarbete med GRvux.

Kontakt

Uppdaterad