Styrande dokument och avtal

Interkommunal ersättning inom vuxenutbildning

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du aktuella uppgifter för innevarande kalenderår.

Underlaget innehåller prislista för interkommunal ersättning inom utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. De kurser inom kommunal vuxenutbildning som anordnas inom det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux ingår inte.

Kontakt

I korthet

Publiceringsår

2023

Uppdaterad