Nätverk

Göteborgsregionens kompetensråd

Göteborgsregionens kompetensråd består av flera strategiska parter, som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i Göteborgsregionen. Tillsammans ska medlemmarna samverka kring kompetensförsörjningen i regionen på en övergripande nivå, för alla branscher och oavsett konjunkturläge. De ska även samverka med olika branschers kompetens-, utbildnings- och programråd och inkomma med synpunkter till regionala och nationella beslutsfattare.

Inom ramen för arbetet har det även tagits fram branschspecifika kompetensråd inom bland annat besöksnäringen och byggbranschen. 

Dokument och länkar

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Organisation

Bengt Forsling, ordförande

LO

Anna Gillek, vice ordförande

Svenskt Näringsliv

Christina Riksén

Svenskt Näringsliv

Fati Maroufi

Arbetsförmedlingen

Anna-Lena Wakenius

Arbetsförmedlingen

Carina Falkewall

ArbVux

Nicklas Simonsson

ArbVux

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg

Eva-Lena Albihn

Business Region Göteborg

Anders Wennberg

Chalmers

Lotta Rolandson

Företagarna

Mikael Erlandson

Företagarna

Fredrika Lagergren

Göteborgs universitet

Martin Karlsson

LO

Tomas Berndtsson

Göteborgs stad

Magdalena Kock

Trygghetsrådet (TRR)

Margaretha Cedercrantz

Trygghetsrådet (TRR)

Linda Lövgren

Trygghetsfonden (TSL)

Malin Langenius

Trygghetsfonden (TSL)

Pierre Svensson

Unionen

Tina Gustavsson

Unionen

Anders Carlberg

Västra Götalandsregionen (VGR)

Marja-Leena Lampinen

Västra Götalandsregionen (VGR)

Åsa Vikner

Västsvenska Handelskammaren

Amad Raja

Västsvenska Handelskammaren

Fredrik Zeybrandt

Göteborgsregionen (GR)

Lena Hamberger, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2021

23 februari

Tid: 14.00–16.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

14 april

Tid: 14.00–16.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

31 maj

Tid: 14.00–16.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

2 september

Tid: 14.00–16.30
Plats: Ej bestämt ännu

13 oktober

Tid: 14.00–16.30
Plats: Ej bestämt ännu

13 december

Tid: 14.00–16.30
Plats: Ej bestämt ännu

Uppdaterad