Nätverk

Göteborgsregionens Kompetensråd

Göteborgsregionens kompetensråd består av flera strategiska parter, som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i Göteborgsregionen. Tillsammans ska medlemmarna samverka kring kompetensförsörjningen i regionen på en övergripande nivå, för alla branscher och oavsett konjunkturläge. De ska även samverka med olika branschers kompetens-, utbildnings- och programråd och inkomma med synpunkter till regionala och nationella beslutsfattare.

Inom ramen för arbetet har det även tagits fram 8 branschspecifika kompetensråd. Läs mer om hela strukturen på den externa webbplatsen.

Dokument och länkar

Deltagare

Bengt Forsling, LO, är ordförande och Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv, är vice ordförande.

Följande organisationer ingår i Göteborgsregionens kompetensråd:

 • Arbetsförmedlingen
 • Business Region Göteborg (BRG)
 • Chalmers
 • Europeiska socialfonden (ESF)
 • Företagarna
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgsregionen (GR)
 • LO
 • RISE
 • Svenskt Näringsliv
 • Sveriges Ingenjörer
 • Tillväxtverket
 • Trygghetsfonden (TSL)
 • Trygghetsrådet (TRR)
 • Unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren

Kontakt

Mötestider 2024

20 februari

9 april

29 maj

29 augusti

10 oktober

11 december

Uppdaterad