Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal för anpassad gymnasieskola

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt samverkansavtal för anpassad gymnasieskola i Göteborgsregionen. Nedan finns både avtal och bilagor för såväl det nya som det befintliga avtalet.

Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Inom anpassad gymnasieskola har medlemskommunerna samverkat i över 20 år. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ett brett utbildningsutbud i regionen.

Avtalet ger eleverna möjlighet att studera i samtliga anpassade gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

I avtalen finns också regleringar av t ex interkommunal ersättning, vilket innebär att kommunerna har kommit överens om kostnaderna för utbildningarna. Det innebär också att kommunerna gemensamt säkerställer en bredd av olika utbildningar. Läs mer och ladda ner underlag och prislista här.

Avtalets innehåll tas fram tillsammans med kommunernas representater i olika nätverk som organiseras av Göteborgsregionen (GR).

Samverkansavtal 2019/2020–2022/2023


Kontakt

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med området

För att ett öppet utbildningslandskap ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

I korthet

Publiceringsår

2022

Uppdaterad