Rapport

Heltid eller deltid – rättighet, möjlighet eller kvinnofälla?

Intervjuer med vårdpersonal i Tjörns kommun. Syftet med studien var att ta reda på vilken attityd vårdpersonalen i Tjörns kommuns äldreomsorg har till heltidstjänster respektive deltidstjänster. 

Den här rapporten är resultatet av en intervjuundersökning bland undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Tjörns kommun. Tretton undersköterskor/vårdbiträden och två verksamhetschefer intervjuades.

Vad säger intervjupersonerna?

Intervjupersonerna uppger att skälet till att de arbetar heltid respektive deltid är ekonomin, tjänsternas utformning, familjesituationen och andra personliga skäl samt ork och hälsa.

De som arbetar heltid upplever att de får ta ett större ansvar i arbetsgruppen eftersom de finns mer kontinuerligt på arbetsplatsen. Några anser också att det är för få lediga dagar att återhämta sig på när man arbetar heltid.

Deltidsanställda kan uppleva att de inte har lika mycket att säga till om som heltidsanställda och de kan ibland känna sig lite utanför den sociala gemenskapen. De som arbetar deltid för att de själva önskar det är mycket nöjda med sin sysselsättningsgrad och anser att den ledighet som de får ger dem en bättre livskvalitet.

Det är en vanlig uppfattning att det är svårt att orka arbeta heltid i vården, åtminstone hela yrkeslivet. Ett hinder kan vara att arbetstiden är schemalagd även kvällar och helger. Ett annat hinder är att arbetet upplevs tungt både fysiskt och psykiskt.

Något som samtliga intervjuade är överens om är att för att locka unga människor till vården krävs det att kommunen kan erbjuda heltidstjänster. Lön, status och stöd av arbetsledningen beskrivs som viktiga faktorer för att arbetsplatsen ska vara attraktiv. Allra viktigast för trivseln anses arbetskamraterna och en väl fungerande arbetsgrupp vara.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Lena Larsson

Framtagen

Maj 2005

Uppdaterad