Rapport

Kampen för att bli någon – riskfyllda utvecklingsvägar

Syftet med rapporten är att belysa fenomenet ungdomsbrottslighet på individ- och bostadsområdesnivå. Studien undersöker hur olika antaganden om bostadsförhållanden och andra sociala omständigheter påverkar ungas syn på sin situation och på sig själva.

Den här studien har initierats av Ung och Trygg i Göteborg, som är ett partnerskap som syftar till att motverka ungas involvering i brottslighet genom att utveckla det förebyggande arbetet.

Belyser ungdomsbrottslighet

Syftet med rapporten är att med utgångspunkt i lokala aktörers egna beskrivningar, belysa fenomenet ungdomsbrottslighet på individ- och bostadsområdesnivå. Studien undersöker hur olika antaganden om bostadsförhållanden och andra sociala omständigheter påverkar ungas syn på sin situation och på sig själva.

Ambitionen var också att på ett mer individuellt plan lyfta fram aspekter som omnämns som betydelsefulla för ungas vägar in och ut ur kriminella och liknande riskfyllda sammanhang. Studien avser också att ge indikationer på hur samhällets insatser för att stödja ungas väg till samhällsintegration kan utvecklas.

Samtal och observationer

Studien har gjorts genom att tala med ungdomar själva och att träffa föräldrar, engagerade boende och en rad anställda som haft kunskaper som varit viktiga för studien. Det har även gjorts observationer i olika bostadsområden och ungdomar har fått skriva uppsatser om sitt område.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2011

Författare

Torbjörn Forkby och Susanne Liljeholm Hansson

Uppdaterad