Rapport

Konsten att hänga i luften så länge som möjligt – trygghetsarbete

En rapport om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered. I denna rapport beskrivs och analyseras hur ett socialt arbete influerat av idéer om social mobilisering, empowerment och samhällsarbete kan se ut. 

Det finns de som hävdar att socialt arbete stelnat i sina former och att det socialkontorsbaserade arbetet ställning har varit alltför stark. I dess följd har man sett en stark individfokusering, att administrativa krav dominerar över direktkontakt med klienterna parat med en bristande insikt om livsvillkoren bland de grupper man arbetar med.

Ett mer flexibelt socialt arbete

Som alternativ har man önskat ett mer flexibelt socialt arbete, ett arbete som bedrivs i närhet och samarbete med de människor man är till för och ett arbete som utmanar traditionella strukturer.

I denna rapport beskrivs och analyseras hur ett socialt arbete influerat av idéer om social mobilisering, empowerment och samhällsarbete kan se ut. Platsen är Angered i Göteborg. Det är en plats som erbjuder en mångfald av möten mellan kulturer och förståelsesätt och en plats där händelser på global nivå snabbt får genklang lokalt. Att förstå och navigera i denna dynamik samt att etablera fungerande samarbetsallianser är en kärna i arbetet för de koordinatorer som rapporten utgår från.

Koordinatorer i Angered

Rapporten bygger på ett nära treårigt forskningsstött utvecklingsarbete i stadsdelen Angered i Göteborg. Uppdraget var att följa och stötta satsningen Mobiliserande trygghetsar­bete. De så kallade koordinatorerna som hade anställts inom sats­ningen skulle få hjälp med att beskriva och finna begrepp för sitt arbete.

Uppdraget innebar att forskaren deltog i en mängd sammanhang som koordinatorerna fanns i och där reflekterade över arbetet och försökte ge perspektiv och inspel utifrån forskningsbaserad kunskap. Formuleringen av arbetsmetodiken och dess bakomliggande idéer har i mycket vuxit fram ur dialoger mellan koordinatorer och forskaren där de tillsammans vänt och vridit på olika situationer som uppstått i koordina­torernas arbete och försökt finna sätt att förstå det på.

För att få en bre­dare förståelse för satsningen har sammanhang som omgärdar och vill­korar arbetet undersökts genom intervjuer med samverkanspartner inom skola, polis, socialtjänsten och fritid. Därtill har en enkätstudie med två mätpunkter genomförts om SSPF-organisationen, en samverkansform för att identifiera och stödja ungdomar med riskbeteende, förebygga social oro och gängbildningar.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby och Anja Johansson

Framtagen

2016

Uppdaterad