Artikel

Kungsbacka först ut med Yrkesresan Funktionshinder för utförare

Kungsbacka kommun är nu i gång med Yrkesresan Funktionshinder för utförare. Sju enheter inom boende och stöd startar under våren och sen följer övriga enheter efter till hösten.

Gruppen som arbetar med Yrkesresan Funktionshinder för utförare i Kungsbacka kommun. Till höger: GR:s projektledare Ann-Sofie Byström.

Yrkesresan är ett program för kompetensutveckling inom socialtjänsten och består av både digitalt lärande och kursdagar som anordnas regionalt. I år startade Yrkesresan Funktionshinder för utförare som vänder sig till personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter.

Kungsbacka är i gång!

Nu har Kungsbacka som första kommun i Göteborgsregionen anslutit sig till Yrkesresan Funktionshinder och enhetscheferna har fått komma in i läroplattformen. Enhetschefer och metodutvecklare är i gång och planerar för att sju enheter inom boende och stöd under våren ska starta resan, som ett första test, innan fler ansluts till hösten.

– Planen är att varje enhet gör en plan för införande utifrån just sin verksamhets förutsättningar. Första steget är att cheferna går in och bekantar sig med läroplattformen, innan de släpper in medarbetare, berättar Ann-Sofie Byström, som är regional projektledare för Yrkesresan Funktionshinder i Göteborgsregionen.

"Stämmer väl överens med IBIC"

Staffan Boethius är HR-komsult i Kungsbacka kommun och kontaktperson för Yrkesresan Funtionhinder. Han och enhetscheferna känner sig inspirerade och peppade att komma i gång med Yrkesresan.

– En styrka är att Yrkesresan funktionshinder tar sin utgångspunkt i ett arbetssätt för det brukarnära arbetet som stämmer väl överens med Individens behov i centrum (IBIC), det arbetssätt som vi använder oss av inom Individ- & familjeomsorg i Kungsbacka kommun, säger Staffan Boethius.

Bas-resväska med sex delar

Yrkesresan Funktionshinder för utförare består av tre delar, eller resväskor som vi kallar det: bas, fördjupning och spets. Den första delen av totalt sex delar i bas-väskan är klar att använda. Den första kursen är en introduktion till yrkesområdet och är helt digital, det vill säga att medarbetarna går igenom utbildningen själva i läroplattformen.

Introduktionsdelen ger en övergripande genomgång av ämnen som bland annat lagar och regelverk, kunskap om funktionsnedsättningar, delaktighet och egenmakt samt kommunikation och bemötande. De kommande delarna produceras successivt under 2024 och kommer gå djupare in på de olika områdena i introduktionen.

Vad händer i övriga kommuner?

Alla kommuner i Göteborgsregionen har en kontaktperson som har tillgång till Yrkesresans läroplattform.

– I alla kommuner pågår febril planering för anslutning längre fram, och varje kommun planerar så att anslutningen sker i fas med kommunens redan pågående kompetensutvecklingsarbete, säger Ann-Sofie.

Vad är Yrkesresan?

Yrkesresan vänder sig till chefer och medarbetare över hela landet och erbjuder introduktion och kompetensutveckling genom både digitalt lärande och kursdagar som anordnas regionalt.

Yrkesresan startade i Göteborgsregionen men är numera ett nationellt samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).
Yrkesresan Barn och unga finns sedan tidigare och fler områden är på gång under de närmaste åren.

Läs mer: Yrkesresan – kompetensutveckling inom socialtjänsten

Kontakt

Uppdaterad