Utbildning

Godmanskap och förvaltarskap för socialtjänsten

Plats

Göteborg

Startdatum

6 november 2024

Välkommen till utbildning i godmanskap och förvaltarskap för socialtjänsten. Syftet är att du under en eftermiddag ska få förutsättningar att navigera rätt i frågor som rör godmanskap och förvaltarskap.

Under utbildningen kommer vi att beröra de rättsliga förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att få en god man eller förvaltare, vad som ingår i uppdraget, vad anmälningsplikten innebär samt vart du ska vända dig om du behöver vägledning i enskilda ärenden. I slutet av utbildningen hoppas vi att du kommer ha förutsättningar för att navigera rätt i frågor om godmanskap och förvaltarskap.

Utbildare

Föreläsarna är Marielle Hagberg Ryngefors från Överförmyndarenheten i Göteborgs Stad och Oliver Nilsson från Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum. Båda är erfarna överförmyndarhandläggare som ansvarar för informationsinsatser för sina respektive verksamheter.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

23 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 700 kr exkl. moms. Övriga: 950 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

6 november 2024, kl 13.15–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Chefer, förste socialsekreterare, metodutvecklare inom Funktionsstöd (Boendestöd, Myndighet, BMSS), socialpsykiatri och socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och boende för hemlösa.

Uppdaterad