Utbildning

Mötesplats Funktionsstöd

Plats

Göteborg

Startdatum

Ej bestämt

Tack alla som deltog på Mötesplats Funktionsstöd! Sammanfattning i text och bild kommer inom några veckor.

Mötesplats Funktionsstöd är till för oss som arbetar inom verksamhet Funktionsstöd. Det är också vi som står för innehållet under dagen. Syftet är att vi ska lära av varandra, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter och stärka yrkesrollen.

Program 17 och 18 april

08.15 Registrering och fika

09.00 Inledning

09.10 Föreläsning med Emma Frans: Sant, falskt eller mittemellan

10.10 Paus med frukt

10.40 Seminariepass 1

11.40 Lunch

12.40 Föreläsning med Patrick Gruczkun: Kulturmöten – i det stora och det lilla

13.10 Paus

13.40 Seminariepass 2

14.40 Paus med fika

15.10 Föreläsning med Pelle Sandstrak: Mr Tourette – För ovanlighetens skull

16.10 Avslutning

16.15 Mingel

Årets storföreläsare

Emma Frans: Sant, falskt eller mittemellan

I föreläsningen ”Sant, falskt eller mittemellan” redogör Emma Frans för de vetenskapliga svaren på stora och små frågor, på ett underhållande men ändå pedagogiskt och korrekt sätt. Genom olika exempel får du som åhörare en lektion i vetenskapligt tänkande och hur trovärdiga och tillförlitliga olika forskningsmetoder verkligen är, samtidigt som en hel del myter bekräftas eller avfärdas.

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon brukar kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Emma Frans

Pelle Sandstrak: Mr Tourette – För ovanlighetens skull

År av magiska ritualer och tics i alla dess slag fick plötsligt ett namn. Vilket gav upphov till oanade möjligheter. Pelle var nersmutsad, utanför samhället, sov i bilar, en loser. Vägen vidare, till insidan av samhället, kantades av motgångar som sakteligen förvandlades till framgångar. Mycket tack vare egen ”touretteenergi” samt några människors starka och varma empati.

Detta är Pelle Sandstraks nya och annorlunda stand up-föredrag med pedagogik, komik och tragik. Från uteliggare i Norge på 80-talet till inneliggare i Sverige 30 år senare.

Pelle Sandstrak

Patrick Gruczkun: Kulturmöten – i det stora och det lilla

En interaktiv föreläsning utifrån devisen att du ser inte världen som den är – du ser den som du är. Du bjuds in till att reflektera över vad som format ditt sätt att se på världen, får en möjlighet att tänka till kring vad som sker när olika världsbilder möts samt strategier för att hantera sådan möten. Det blir en blandning mellan fakta och storytelling samt mellan allvar och humor.

Patrick Gruczkun – utbildningsledare på Göteborgsregionen och mångårig föreläsare om kultur, inkludering och samarbete.

Patrick Gruczkun

Valbara seminarier 17 april

1. Hjälpmedelscentralens bidrag till det goda livet

Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för Västra Götalands 49 kommuner samt regionens egna verksamheter. Uppdraget är att erbjuda en servicenivå som är lika för alla vårdgivare och patienter inom Västra Götaland. Inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel finns hjälpmedel inom rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation. Hjälpmedelscentralen försörjer också med hjälpmedel för medicinsk behandling, egenmonitorering, grundutrustning och det nya området digitala hjälpmedel i samverkan med kommunernas socialtjänst.

En viktig nyckel till att klara framtidens utmaningar är samordning och samverkan. Mängden äldre personer och behoven av hjälpmedel som ökar självständigheten beräknas öka framöver. Hur kan då digitala hjälpmedel underlätta en persons vardag och öka självständigheten? Du får träffa konsulenter från Hjälpmedelscentralen och ställa dina frågor om hjälpmedel. Vi presenterar delar ur aktuellt hjälpmedelssortiment och nyheter inom digitala hjälpmedel.

Kontaktperson: Monica Lundqvist, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen

2. Kompetensutveckling i Mölndals stad

Funktionsstöd är ett komplext verksamhetsområde i ständig utveckling. Rätt kompetens är avgörande för hur väl verksamheten kan utföra sitt uppdrag. Under de senaste åren har Funktionsstöd i Mölndal arbetat systematiskt för att höja kompetensnivån för samtliga medarbetare och chefer inom området. Satsningen har bland annat inneburit en omfattande kartläggning av befintlig kompetens, olika former av strukturerade kompetensutvecklingsplaner på olika nivåer samt en uppbyggnad av en digital och analog läromiljö som kompletterar varandra.

I början av 2023 mottogs den nationella utmärkelsen ”Årets kompetensutveckling 2022” av Omställningsfonden. Under seminariet beskriver Funktionsstöd Mölndals metodutvecklare hur arbetet har genomförts och vilka nya mål man satt upp för kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.

Kontaktperson: Göran Hjertstrand, Vård och omsorg, Mölndals stad

3. V-iktig, I-ntressant, P-erson – en presentation av en hälsofrämjande utbildning

VIP står för Viktig Intressant Person och är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Den är till för dem som vill träna på att uttrycka sig och bli medvetna om sina känslor. På kursen pratas det om olika känslor och relationer, samt hur tankar och känslor kan påverka vad vi gör och hur vi tänker. Vi lär oss vad vi själva kan göra för att må bra och vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation. Vi pratar tillsammans om vilka rättigheter vi har i vårt samhälle och i våra relationer. Ulrika, som är deltagare från VIP-kursen, kommer dela med sig av sina upplevelser av kursen.

Kontaktperson: Camilla Hallgren, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

4. Datorspel- och mediagruppen i Härryda Kommun – en verksamhet med många ansikten

Verksamheten startade som en spelklubb för barn som har fått beviljat insatsen korttidsvistelse enligt LSS. I dagsläget har det blivit en träffpunkt i mindre storlek som nyttjas av personer som tillhör både SoL och LSS – dels hos daglig verksamhet men även för boendestödet och korttidsvistelse. Syftet med verksamheten är att ge möjlighet för fler personer att följa med i den digitala utvecklingen med spel i fokus och att bryta social isolering.

Kontaktperson: Niklas Lundberg, Härryda kommun

5. Klippankooperativen – vår framgångssaga startade för 30 år sedan

Vi kommer att berätta om våra fyra olika sociala arbetskooperativ som erbjuder kreativt och praktiskt arbete på hunddagis, bageri och keramikverkstad samt med tillverkning av handgjort papper. Till Klippankooperativen kommer personer som fått en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder och som inte har rätt till LSS. Tanken är att förbereda sig för att gå tillbaka till sitt arbete, vidare ut i studier eller till något annat. Vi som kooperatörer får tid till återhämtning och normalisering av vardagen. Det kan handla om att bygga upp rutiner och få arbetskamrater igen. Här finns även möjlighet att stanna tills ålderspensionen infaller. Vi vill berätta om vad Klippankooperativen betyder för oss.

Kontaktperson: Susanne Magnusson, Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborgs stad

6. Kliv i samverkan med brukaren i fokus

”Kliv i samverkan med brukaren i fokus” är Förvaltningen för Funktionsstöd och Socialförvaltningarnas gemensamma arbete mot hållbara samverkansrutiner utifrån brukarens behov i centrum. Vi kommer berätta om hur långt vi kommit i samverkan mellan FFS Socialpsykiatri och Socialförvaltningarna vuxen/boende samt mellan FFS barn och unga och Socialförvaltningarna barn.

Kontaktperson: Pia Herbertsson, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

7. Hur kan vi samverka med anhöriga, god man och medarbetare på ett ”bra” sätt?

Vad är ett gott ledarskap sett utifrån anhöriga och God man?
Vad är ett gott ledarskap sett utifrån medarbetare?
Hur kan vi bygga förståelse för varandra i en samverkan?
Utifrån många års erfarenhet av kundservice och de senare åren som enhetschef inom vård och omsorg och funktionsstöd vill jag guida till en mer medskapande och hållbar socialtjänst. Häng med mig i en workshop som jag är övertygad kan gynna oss alla, men i synnerhet dom vi är till för.

Kontaktperson: Pierre Coder, bostad med särskild service, Kungsbacka kommun

8. Process och succés för PEER-Support i Bostad med Särskild Service

Hur kan personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk öka brukarinflytande i våra verksamheter? Vi kommer presentera processen och framgångsfaktorer för införandet av Peer Support inom Bostad med Särskild Service i Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborg stad. Vidare kommer Kungsbacka kommun berätta om hur de planerar att ta efter Förvaltningen för Funktionsstöd för att införa Peer Support in sina verksamheter.

Kontaktpersoner: Carina Håberg, Göteborgs stad och Zackarias Edwall, Kungsbacka kommun

9. ”Hemsidor och information är bra, men jag behöver också
personlig vägledning”

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan det vara svårt att hitta rätt i djungeln av samhällets insatser. Vi på Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning vägleder både medborgare och yrkesverksamma i Göteborg i frågor som rör funktionsnedsättning. Oavsett vilken fråga som du har, kan du vända dig till lotsverksamheten för att få information och personlig vägledning.
Lots har även en hemsida och anordnar utbildningar och föreläsningar. Verksamheten startades för drygt tio år sedan och initierades av brukarstödsorganisationer och politiker. Under seminariet får ni veta mer om hur vi arbetar.

Kontaktpersoner: Lina Björnsdotter Zeljko och Jenny Olofsson, förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs stad

10. Kreativt Center: ”Det känns som att dagen är redan värd!”

(Citat från en vinterbadande deltagare från Kreativt Center)
Kreativt Center är ett aktivitetshus i Härryda kommun som syftar till att skapa meningsfullhet, gemenskap och delaktighet för personer med psykisk ohälsa. Kreativt Center har ett stort fokus på både psykiskt och fysiskt hälsofrämjande aktiviteter såsom vinterbad, workshops, diskussionsgrupper, matlagning med mera.
En viktig och central del på Kreativt Center är deltagarnas egna engagemang och delaktighet i skapandet och utförandet av aktiviteterna. Utöver aktiviteterna har vi i en arbetsspecialist som arbetar framgångsrikt utifrån IPS-modellen och har lyckats få ut ett flertal långtidssjukskrivna personer i praktik, arbete eller studier.
Framgångsfaktorn har varit att finna motivationen hos varje enskild individ och kunna matcha rätt person med rätt plats.

Kontaktperson: Niklas Lundberg, Härryda kommun

11. Meningsfulla aktiviteter

Hur kan vardagens miljöer utformas för att erbjuda aktivitet där det annars kanske råder inaktivitet? Om det krånglar i våra vardagliga aktiviteter, då är det mycket som krånglar i själva livet. För det är i vardagen vi lever våra liv. Inom den arbetslivsinriktade delen av daglig verksamhet i Partille kommun har vi, sedan några år tillbaka, arbetat strukturerat med kommunikativt och kognitivt stöd. Idag har vi utformat en visningsmiljö i daglig verksamhet med hjälpmedel och anpassningar inom vuxenlivets olika livsområden och där alla som vill kan boka in sig och få en visning. Under vårt seminarium kommer vi att presentera hur vi har arbetat med detta fram tills idag.

Kontaktpersoner: Petra Lidmejer, Johanna Niland, Marie Seeholm, Inga-Lill Brodén Partille kommun

12.KomBo – utbildning i anpassat kommunikationsstöd

Kungälvs kommun ingår i utbildningsprojektet KomBo genom DART Västra Götalandsregionen. Syftet med KomBo-utbildningen är att säkerställa att personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF) som har insats enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) får sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda. Genom kunskaps- och implementeringsstöd för evidensbaserat kommunikationsstöd bidrar KomBo med att höja grundkunskapen hos medarbetare. Utbildningen varvar teori och praktiskt görande. Målet är att kvalitetssäkra verksamheten i användandet av anpassat kommunikationsstöd.
Vi från Kungälvs kommun vill dela med oss av erfarenheter från projektet utifrån våra roller som KomBo-vägledare och enhetschef för verksamhet som genomgått utbildningen.

Kontaktperson: Eva Niemi, Stöd och utveckling, Kungälvs kommun

13. Rädda liv med stöd av rutiner och handlingsplaner

Seminariet handlar om hur verksamheten Pimpinellagatan Servicebostad växte fram från när den startade 2019. Målgruppen på Pimpinellagatan är Neuropsykiatri med samsjuklighet, där självskada och suicidförsök eller suicidtankar är vanligt. Det saknades rutiner och handlingsplaner för att stötta hyresgästerna i sin problematik. Detta medförde osäkerhet i hur arbetsgruppen kunde hantera olika situationer, och konflikter uppstod. Men tillsammans med enhetschefen började gruppen arbeta fram rutiner och handlingsplaner för stöd till hyresgästerna. De handlade om situationer som exempelvis när en hyresgäst skadar sig själv i form av att sälja sig, skära sig, ha suicidtankar eller göra suicidförsök samt situationer med hot och våld.

Dokumenten stärkte oss i personalen så vi blev mer trygga i vår roll, och vi kunde ge rätt stöd både till hyresgäst samt till varandra i arbetsgruppen. Som personal har vi många metoder, lagar att följa samt att hyresgästerna ska höja sin rätt i självbestämmande samt veta sina rättigheter. Vad får vi som personal egentligen göra och inte göra? Hur ska/kan personal egentligen hantera situationer när hyresgäst säljer sin kropp eller skär sig djupt för att avsluta sitt liv? Vilka lagar gäller? Hur tas en handlingsplan eller rutin fram? Vad gör vi om det inte finns just det styrande dokument som vi behöver stöd av? Under seminariet berättar vi om vårt arbete, där samtycke, rättigheter och självbestämmande står i fokus.

Kontaktperson: Maritha Rooslien, Förvaltning för funktionsstöd, Göteborgs stad

14. Anhörigresan

”För mig som anhörig är det som att jag står ensam vid perrongen och väntar på ett tåg som aldrig kommer…inga utrop, inga medpassagerare syns till och heller ingen man kan fråga.” Vi vill ta med er på en resa som beskriver hur det är att vara anhörig. Det sannolika är att båda du och jag kommer att stödja en nära person med till exempel sjukdom någon gång i livet. Ungefär var femte vuxen svensk ger vård och stöd till någon som de står nära, och många gånger påverkar det livskvalitén.
Vi vill beskriva hur en anhörigresa kan se ut. Innan man förstår att man är i en anhörigsituation har det gått en lång tid med många olika kontakter och flera livsområden har blivit påverkade. En viktig strävan i vår verksamhet är att de vi möter får möjlighet att känna sig lite mindre ensamma.

Kontaktperson: Eva Gabrielsson, Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborgs stad

Valbara seminarier 18 april

1. Hjälpmedelscentralens bidrag till det goda livet

Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för Västra Götalands 49 kommuner samt regionens egna verksamheter. Uppdraget är att erbjuda en servicenivå som är lika för alla vårdgivare och patienter inom Västra Götaland. Inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel finns hjälpmedel inom rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation. Hjälpmedelscentralen försörjer också med hjälpmedel för medicinsk behandling, egenmonitorering, grundutrustning och det nya området digitala hjälpmedel i samverkan med kommunernas socialtjänst. I Västra Götaland har cirka tio procent av invånarna ett hjälpmedel eller fler.

En viktig nyckel till att klara framtidens utmaningar är samordning och samverkan. Mängden äldre personer och behoven av hjälpmedel som ökar självständigheten beräknas öka framöver. Hur kan då digitala hjälpmedel underlätta en persons vardag och öka självständigheten? Vilka frågor har du som chef och medarbetare i kommunen? Du får träffa konsulenter från Hjälpmedelscentralen som du kan fråga om hjälpmedel. Vi presenterar delar ur aktuellt hjälpmedelssortiment och nyheter inom digitala hjälpmedel.

Kontaktperson. Monica Lundqvist, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen

2. Handslaget: ”Äntligen fick jag vara del av ett vi’”

Orden är Andreas ”Adde” Larssons. Efter att ha testat flera dagliga verksamheter hittade han till slut rätt hos Handslaget daglig verksamhet. Handslaget är en överenskommelse mellan daglig verksamhet i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens idrottsföreningar där Andreas och andra deltagare har sin praktik och utflyttade verksamhet förlagd till föreningslivet. Arbetsuppgifterna utgår från varje deltagares önskemål och förmågor och kan till exempel handla om materialförvaltarsysslor, ledaruppdrag eller att vara assistent på olika arrangemang. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter vittnar många av Handslagets deltagare om att deras praktik inom idrotten bidragit till att skapa en ökad känsla av delaktighet och gemenskap. På seminariet berättar Handslagets initiativtagare Jonas Autio och verksamhetens deltagare om sina erfarenheter, visar korta filmer från det praktiska arbetet ute i föreningarna och förklarar varför just idrotten kan vara en bra arbetsplats för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Kontaktperson: Jonas Autio, initiativtagare till Handslaget daglig verksamhet, tillsammans med deltagare. Funktionsstöd, Göteborgs stad

3. Kunskapslyftet – ett utbildningsprojekt på Daglig verksamhet Hisingen

Kunskapslyftet är ett projekt som startade på Daglig verksamhet på Hisingen 2022 och som fortfarande pågår. Målet är att alla brukare i alla situationer och aktiviteter ska möta personal som har grundläggande kunskap i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt i tydliggörande pedagogik. Hela utbildningssats-ningen skulle genomföras inom befintliga resurser och på personalens ordinarie arbetstid, vilket var en stor utmaning. Vi framställde vårt eget material, utbildade lokala studiecirkelledare och kartlade när och var vi kunde genomföra studiecirklar.

Kunskapslyftet består av tre delar: AKK, Tydliggörande pedagogik samt metoder/arbetssätt inom området systematiskt kvalitetsarbete. Varje medarbetare kommer när projektet är klart att ha genomgått sammanlagt 20 utbildningstimmar tillsammans med sina kollegor. Vi började med tecken som stöd och det visade sig snart att vi redan hade väldigt mycket kunskap som inte användes, men nu började kunskapen att användas. Ge-nom utbildningen har vi fått en organisation där alla diskuterar tecken som stöd, från stödassistenter till led-ningsgruppen.

Kontaktperson: Bengt Norström, förvaltningen Funktionsstöd Göteborgs stad

4. Samlarteamet i boendestödsenheten i Göteborgs stad

Vi kommer att berätta om hur vi startade samlarteam inom boendestödets verksamhet, och hur själva arbetet går till med klienterna. Alla i samlarteamet arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns en tydlig struktur i arbetet som utgår från KBT, varje klient får skriva på ett avtal om att man är beredd att ta del av detta stöd och också vara beredd att vara aktiv mellan träffarna med boendestödjaren. Boendestödjarna arbetar alltid två och två kring varje klient. Klienten får också stöd i att möta den ångest som kan skapas genom att slänga saker. I både Stockholm och Malmö stad har man arbetat med samlarteam under flera års tid och arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt.

Kontaktperson: Catharina Roos Ståhlberg, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

5. Sammanträffen – en mötesplats för att hänga och träffa nya vänner DET HÄR SEMINARIET ÄR INSTÄLLT

Det här seminariet kommer handla om vad Sammanträffen är för något och hur vi tillsammans hittar på roliga aktiviteter, planerar och dansar loss på discon samt lär känna varandra över en fika. Sammanträffen är öppet en gång i veckan för personer med funktionsvariationer och hos oss arbetar fem engagerade stödassistenter och stödpedagoger.

Kontaktperson: Heléne Karlsson, enhetschef, Göteborgs stad, och Louise Amundsson Öhgren, enhetschef, Göteborgs stad

6. Nationella vård- och insatsprogram, psykisk hälsa – hur kan jag ha nytta av detta?

Nationella vård- och insatsprogrammet inom psykisk hälsa, ”Vård- och insatsprogram (VIP) psykisk hälsa”, är ett webbaserat kunskapsstöd för personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Innehållet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar. VIP ger stöd för användning av evidens och erfarenhetsbaserad kunskap. Vård- och insatsprogrammen finns inom kunskapsområden för adhd, depression- och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende.

Seminariet ingår som en del i uppdrag från Vårdsamverkan mellan kommuner och region i Västra Götaland. Målgrupp är personal som arbetar inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård i Västra Götalands län – medarbetare som i sitt arbete möter personer som besväras av psykisk ohälsa. Syftet är att öka kunskapen om hur man kan använda och ha nytta av VIP psykisk hälsa, inte minst då det gäller samverkan mellan olika verksamhetsområden. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och att själv bidra med exempel på hur man kan använda VIP.

Kontaktpersoner: Eva Hallberg och Thomas Westerberg, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

7. Meningsfulla aktiviteter skapar engagemang – med samverkan
och brukarinflytande i fokus

Vad har effektivitet, kommunikation och kvalité gemensamt? Jo, de alla har goda chanser till förbättring genom samverkan. Och visste du att vi inte stött på ett enda nej när vi ställt frågan om ny samverkan? Inte ens ett kanske. I det här seminariet får ni en överblick av de samverkansytor Partille kommun använder sig av för att arbeta med meningsfull fritid. Det görs både ur ett strategiskt och ett operativt perspektiv eftersom vi rör oss mellan att påverka andra avdelningars årsplanering till att stödassistenter plockar upp ett gammalt intresse som ger fler valmöjligheter. Men vi kommer också komma in på hur brukarmöten blir en central del av arbetet. Det gör vi med utgångspunkt i att meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning inte bara handlar om att kunna välja mellan olika aktiviteter – det handlar lika mycket om att kunna göra egna meningsfulla val för sig själv.
Vi är mitt uppe i processen att hitta en hållbar struktur och därför har vi inte ett rätt svar eller en manual för hur ni ska arbeta men vi hoppas kunna ge er inspiration, motivation och mod där ni befinner er idag, i arbetet med meningsfull fritid.

Kontaktperson: Madeleine Käll, Funktionsstödsavdelningen, Partille kommun

8. Hälsofrämjande och självständighetsskapande insatser inom Funktionsstöd Mölndal

Hur möjliggör vi brukarinflytande i arbetet med att implementera förebyggande, hälsofrämjande och självständighetsskapande insatser inom Funktionsstöd utifrån bland annat Nära Vård-reformen? Vad har brukarna för behov när det kommer till fysisk aktivitet, social delaktighet och kost och hälsa? Vilket stöd vill brukarna själva ha när det kommer till självständighetsskapande och hälsofrämjande aktiviteter? Det är några av de frågor Funktionsstöd i Mölndal ställt sig. Under presentationen kommer svaren på dessa frågor presenteras utifrån hur Funktionsstöd i Mölndal valt att arbeta framåt och förhoppningsvis blir det en bra diskussion tillsammans med publiken kring denna så aktuella frågeställning inom funktionsstödsverksamhet.

Kontaktperson: Göran Hjertstrand, Vård och omsorg, Mölndals stad

9. Funkisakademin och brukarföreläsningar

Hösten 2022 påbörjades i Daglig Verksamhet Centrum arbetet med Funkisakademin och brukarföreläsningar. Tanken är att våra brukare ska ha möjlighet att ta del av ett utbildningsutbud under sin arbetstid, på samma sätt som övriga anställda inom Förvaltningen för Funktionsstöd. Vi talar ofta om de rättigheter våra brukare har, utan att säkerställa om våra brukare är medvetna om vilka dessa rättigheter är. Det är svårt att kräva sin plats och rätt i samhället om en saknar kunskapen kring och orden för dessa rättigheter. En del i att öka medvetenhet kan vara dessa brukarföreläsningar, där brukare kan ta del av ett utbildningsutbud inom ämnen såsom mänskliga rättigheter, diskrimineringslagar, hbtqi+ och våld i nära relation. Med ökad medvetenhet om sina rättigheter kan brukare sen ställa större krav på oss inom Förvaltningen för Funktionsstöd så att vi blir bättre i vårt arbete att stötta dem vi finns till för.

Kontaktperson: Nicklas Axelsson, metodutvecklare inom Förvaltningen för Funktionsstöd i Göteborgs stad, är initiativtagare till Funkisakademin och berättar här om arbetet med brukarföreläsningar samt erfarenheter och intryck från dessa

10. Hur kan vi samverka med anhöriga, god man och medarbetare
på ett ”bra” sätt?

Vad är ett gott ledarskap sett utifrån anhöriga och God man?
Vad är ett gott ledarskap sett utifrån medarbetare?
Hur kan vi bygga förståelse för varandra i en samverkan?
Utifrån många års erfarenhet av kundservice och de senare åren som enhetschef inom vård och omsorg och funktionsstöd vill jag guida till en mer medskapande och hållbar socialtjänst. Häng med mig i en workshop som jag är övertygad kan gynna oss alla, men i synnerhet dom vi är till för.

Kontaktperson: Pierre Coder, bostad med särskild service, Kungsbacka kommun

11. Från avveckling till utveckling

Efter 25 år fattade nämnden beslut om att inte bidra med det ekonomiska stödet till brukarkooperativet Jyckens hunddagis, vilket innebar att kooperativet skulle avvecklas. Då startade vi en förändringsresa i samarbete med kooperatörerna och hundrastare från kooperativet och deltagarna från aktivitetshuset Regnbågen. Detta samarbete tog oss ut på en slingrig och osäker väg som rätades ut allt eftersom, genom intervjuer med deltagarna och idépass med medarbetarna utifrån en upprättad aktivitetsplan. I efterhand kan vi reflektera över vad som gick bra och mindre bra. Hur blev det när vi blev klara och hur är det nu?

Kontaktperson: Diana Brovall, Kungsbacka kommun

12. Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering och Kvalitet

Eldorado Resurscenter presenterar MISK – ett arvsfondsprojekt. Målet med projektet är att personer med omfattande kommunikativa, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar ska få till gång till detta sinnesstimulerande musikinstrument. Dessa personer ska ges möjlighet att uttrycka sig musikaliskt och kommunicera med andra på ett individanpassat och uttryckande sätt som ger avtryck. Tanken är också att alla andra intresserade ska kunna använda MISK.
Individanpassningen består bland annat av att vi erbjuder en mängd olika styrsätt att spela på. Det kan handla om rörelsesensorer, röststyrning, ljus, styrplattor, klaviatur, triggermickar, ”kudde” som kan kramas eller tuggas på med mera. Ljuden och musiken som alstras håller högkvalitativ nivå och kan anpassas för att fungera bra ihop i samspel med andra musiker. När projektet är klart kan man gå in på Eldorado Resurscenters hemsida där det står hur man gör när man ska göra sin egen MISK. Mellan oktober 2024 och oktober 2025 kan MISK upplevas på Världskulturmuseet i Göteborg.

Kontaktperson: Sara Rundqvist, Handledare, Eldorado Resurscenter

13. V-iktig, I-ntressant, P-erson – en presentation av en hälsofrämjande utbildning

VIP står för Viktig Intressant Person och är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Den är till för dem som vill träna på att uttrycka sig och bli medvetna om sina känslor. På kursen pratas det om olika känslor och relationer, samt hur tankar och känslor kan påverka vad vi gör och hur vi tänker. Vi lär oss vad vi själva kan göra för att må bra och vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation. Vi pratar tillsammans om vilka rättigheter vi har i vårt samhälle och i våra relationer. Ulrika, som är deltagare från VIP-kursen, kommer dela med sig av sina upplevelser av kursen.

Kontaktperson: Camilla Hallgren, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

14. Kliv i samverkan med brukaren i fokus

”Kliv i samverkan med brukaren i fokus” är Förvaltningen för Funktionsstöd och Socialförvaltningarnas gemensamma arbete mot hållbara samverkansrutiner utifrån brukarens behov i centrum. Vi kommer berätta om hur långt vi kommit i samverkan mellan FFS Socialpsykiatri och Socialförvaltningarna vuxen/boende samt mellan FFS barn och unga och Socialförvaltningarna barn.

Kontaktperson: Pia Herbertsson, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

Läs om 2022 års Mötesplats Funktionshinder

I väntan på programmet för 2024 års mötesplats kan du ta del av en konferensrapport om Mötesplats Funktionshinder 6 och 7 april 2022, då nästan 500 personer deltog:

Konferensrapport från Mötesplats Funktionshinder 2022

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner och får ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar.

Det startade 2002 med Mötesplats IFO, som 2022 arrangerades för 20:e gången. Under åren har GR arrangerat mötesplatser inom Funktionshinder, Äldreomsorg, Skola, Hälsa, Ekonomiskt bistånd och Psykiatrisamordning.

Kontakt

Anmälan

Mötesplats Funktionsstöd är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av chef i respektive kommun.

Mer information

Tid och plats

17 och 18 april 2024 i Göteborg.

Målgrupp

Personal och chefer inom Funktionssstöd i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad