Metod och verktyg

Livslust, linfrön och Lasix 4 – Studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling

Livslust, linfrön och Lasix 4 är ett studiematerial om äldres läkemedelsbehandling. Materialet riktar sig särskilt till sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande.

Studiematerialet kan användas av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som vill fördjupa sina kunskaper om läkemedelsbehandling hos äldre, men den riktar sig särskilt till sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande. Boken lämpar sig väl som underlag för studiecirklar om äldre och läkemedel eller som stöd för utvecklingsarbete inom kommuner och landsting. Den kan också användas vid självstudier, som kurslitteratur eller som uppslagsbok.

I Livslust, linfrön och Lasix har vi varvat faktadelar med fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, tips på praktiska övningsuppgifter samt förslag på inbjudna gäster och föreläsare. Faktadelarna gör inte anspråk på att vara heltäckande utan fungerar som underlag och inspirationskällor till områden att fördjupa sig i.

Studiematerialet har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Eva Sennemark

Framtagen

2014

Uppdaterad