Publikation, Metod och verktyg

Meningsfulla möten med arbetslivet

Det här metodmaterialet vänder sig till dig som ska delta i en arbetslivsaktivitet tillsammans med elever från introduktionsprogrammen eller andra unga som kan behöva extra stöd och förberedelse i mötet med arbetslivet. Aktiviteten kan vara i form av en yrkes- och framtidsmässa, studiebesök på ett företag, praktik eller något annat.

Under hösten 2019 besökte över 160 introduktionsprogramselever och deras lärare mässan Gymnasiedagarna och Future Skills i Göteborg. Dessa skräddarsydda besök, med tillhörande förberedelsepass och uppföljningspass, arrangerades inom ramen för projektet Fullfölja studier GR (FSGR). Utifrån lärdomar och erfarenheter som gjordes under det arbetet har det här materialet tagits fram. Vissa av övningarna är inspirerade av lärarhandledningsmaterialet Yrken och utbildning, som tagits fram av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Skolverket. Övningarna har bearbetats för att passa målgruppen. 

I korthet

Framtagen inom projekt
Fullfölja studier GR (FSGR)

Framtaget

2020, uppdaterad 2021

Uppdaterad