Metod och verktyg

Metodguide Strukturerad brainstorming

Syftet med den strukturerade brainstormingen är att generera idéer, visualisera dem och därefter prioritera dem för fortsatt arbete

Kärt barn har många namn! Strukturerad brainstorming, gula-lapp-metoden och idégenerering är några av namnen som denna metod kallas. Det finns många varianter av samma sak men vad de alla har gemensamt är att deltagarna grafiskt visualiserar de idéer som genereras.

Inom kunskapsprocessen "Det urbana stationssamhället" har den strukturerade brainstormingen många gånger varit ett första steg i en sekvens av workshoppar då den är möjlig att bygga vidare på.

Denna variant av strukturerad brainstorming är inspirerad av det arbetet.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Levande stationssamhällen

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Finansiär/er

Västra Götalandsregionen


Uppdaterad