Metod och verktyg

Metodmaterial för gymnasiesärskolornas arbete med apl

Materialet ska fungera som stöd i gymnasiesärsskolornas arbete med apl och innehåller bland annat övningar och checklistor som kan användas både inför, under och efter elevernas apl-period. Metodmaterialet vänder sig till lärare och har tagits fram i nära samarbete med skolorna och en referensgrupp.

Om materialet

Samverkan mellan skola och arbetsliv – och i synnerhet arbetsplatsförlagt lärande (apl) – är en central del i arbetet med att framtidsrusta eleverna och ge dem möjlighet att lära sig mer om yrken och yrkeskultur, förväntningar och möjligheter.

Som ett steg på vägen har projektet GR-Samsär arbetat fram det här materialet:

– Metodmaterialet är framtaget tillsammans med målgruppen och de som arbetar nära den. Det känns värdefullt och viktigt för att på så sätt matcha de behov som finns. Hela syftet med materialet är att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ apl som i förlängningen kan bidra till att underlätta vägen ut på arbetsmarknaden, säger Emma Theiland Nillson, projektledare för GR Samsär.

Om projektet GR Samsär

Studier visar att unga med en intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. I projektet GR Samsär samverkar skolor, arbetsgivare och andra viktiga aktörer för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Målet är att regionens gymnasiesärskoleelever ska få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att övergången från skola till arbetsliv ska bli enklare. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden

GR Samsär

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

GR Samsär – samverkan för en mer tillgänglig arbetsmarknad

Samverkanspartners

Aktörer från det privata och offentliga arbetslivet

Arbetsförmedlingen

LO-distriktet Västsverige.

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad